Då man talar om städer, framförallt huvudstäder, är det helt naturligt att stadens historia kommer på tal.  Då det kommer till Finlands städer finns det väl ingen som har en längre historia än vårt mest älskade Åbo? Idag är hjärtat av vårt land beläget i Helsingfors – inte heller det ett dåligt val, men varför nöja sig med det näst bästa alternativet? Under svenska tiden var Åbo den självklara huvudstaden i den östra rikshalvan, och under några århundraden utvecklades staden till en västeuropeisk storstad av rang. Efter finska kriget 1809 tog dock Ryssland över makten i Finland och i och med det flyttades huvudstaden till Helsingfors – bort från svenskt och västeuropeiskt inflytande.

Eftersom Svensk Ungdom värnar om det nordiska samarbetet skulle Åbo vara det naturliga valet i och med sina goda kontakter till grannhuvudstaden Stockholm och Sverige över lag. Åbo har även den perfekta profilen att agera som en äkta västeuropeisk huvudstad. Vad har Åbo gemensamt med till exempel London, Paris, Rom, Berlin, Bryssel och Amsterdam? Jo – genom var och en av dem ringlar en å som blivit symboler för en speciell typ av trygghet och gemenskap. Det finns ett ordspråk som säger “följ floden och ni hittar till staden” – vi tycker att Finlands huvudstad även borde inkluderas i detta; i Åbo har vi ståtliga Aura å. Utöver detta är Åbo byggt på sju kullar, precis som storstaden Åbo, och staden har även en av Europas vackraste domkyrkor.

Förutom dessa historiska samt kulturella aspekter finns det ytterligare en faktor värd att nämna: studielivet. I Åbo är det svenskspråkiga campuset centrerat till ett kvarter och där existerar naturvetenskaper, ekonomi, historia, statsvetenskap samt så många fler ämnesområden i perfekt samförstånd. Åbo Akademis campus ligger dessutom bara ett stenkast från det finska universitet och yrkeshögskolorna. Gemenskapen mellan de olika studieinriktningarna är ovärderlig, samhörighetskänslan är stor, och framförallt så är alla välkomna överallt.  I dagens samhälle är tillhörighet och gemenskap en nödvändighet för att klara sig och därför behöver vi en huvudstad som förenar människor med olika sociala, kulturella och språkliga bakgrunder.

Är det inte tid att vårt land återigen styrs från tois pual jokke?

Därför vill Svensk Ungdom i Åboland: 

ATT Åbo återinförs som Finlands huvudstad

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter upp en fråga mellan två stora städer i Finlands som inom förbundet diskuterats tidigare. Åbo är av ett historiskt värde för Finland eftersom staden var Finlands första huvudstad mellan åren 1809-1812.

Flera länder har under de senaste århundradet flyttat på sin huvudstad. Detta har flera gånger skett på grund av naturkatastrofer, som då Belize flyttade sin huvudstad från Belize City till Belmopan efter att orkanen Hattie fullständigt förstört Belize City eller som då Kazakstans huvudstad blev Astana 1997 för att jordbävningsrisken i dåvarande huvudstaden Almaty var för hög.

Politisk ostabilitet har även varit en orsak för att flytta huvudstaden och här kan exempelvis nämnas Sovjetunionen som efter oktoberrevolutionen flyttade sitt huvudstad från St. Petersburg till Moskva 1918 eller Burma där militärjuntan år 2005 meddelade statliga arbetare att flytta från dåvarande huvudstaden Rangoon till Naypyidaw. Än i dag finns det ingen klar förklaring till varför Burmas huvudstad flyttades.

Som de ovannämnda exemplen visar krävs det högst exceptionella situationer för att motivera kostnaderna som uppstår då en huvudstad ska flyttas och därför vore det bättre att i Finlands situation fokusera resurserna på andra frågor.

Därför anser förbundsstyrelsen att motionen inte föranleder några åtgärder.

 

Utskottets förslag:

Att motionen inte föranleder åtgärder.

Kongressens beslut

Att motionen inte föranleder åtgärder.