År: 2019

Med en åldrande befolkning och brist på arbetskraft är Finland i stort behov av arbetskraftsinvandring, något som SU också förespråkar. Samtidigt som bristen på arbetare i arbetarklassen ökar drabbas vi också av en hjärnflykt där högutbildade och kompetenta unga människor flyttar utomlands p.g.a. brist på jobb som motsvarar deras kompetensnivå.

Genom en ökad arbetskraftsinvandring och en välfungerande symbios mellan arbetsgivare- och tagare blir Finland också en mer tilltalande plats för företag att etablera sig på. Finland behöver dock bli attraktivare på den internationella arbetsmarknaden samt bli bättre på att välkomna de internationella arbetstagarna. Det är väldigt svårt att få ett jobb i vårt land om man inte behärskar svenska och i synnerhet finska, de facto är man via TE-tjänsterna inte ens kan söka ett jobb på engelska. Ifall vi kunde erbjuda jobbsökartjänster också på engelska skulle det förbättra förutsättningarna för dem som ännu inte behärskar något av de nationella språken. Detta är givetvis inte lösningen på alla problem men en relativt enkel och konkret bit i pusslet för att locka arbetstagare och samtidigt ge en bild av ett öppet och mottagande Finland.

Därför vill Svensk Ungdom i Österbotten att SU ska jobba för

ATT det ska bli lättare att söka och hitta jobb på engelska i Finland

ATT göra Finland till en attraktiv arbetsmarknad

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionärerna är ute i ett angeläget ärende. Det hörs från många håll att utlänningar har svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden trots att de vissa gånger till och med har en finländsk utbildning. I skrivande stund har Finland brist på arbetskraft och detta bromsar tillväxten. Förbundsstyrelsen ställer sig ändå skeptiska till åtgärderna som motionärerna föreslår. TE-byråerna erbjuder nog hjälp med att fylla i behövlig information på engelska, jobbannonsernas språk är arbetsgivarens ensak (internationella företag har sina annonser nästan uteslutande på engelska) och SU erbjuder redan en bred palett av åtgärder för att göra Finlands arbetsmarknad attraktiv.

I SU:s politiska program finns de åtgärder vi anser att gör Finlands arbetsmarknad attraktivare.

Därför anser förbundsstyrelsen att motionen inte föranleder åtgärder.

 

Utskottets förslag:

Att motionen inte föranleder åtgärder.

Kongressens beslut
Att motionen inte föranleder åtgärder