Yrkeshögskolan Novias campus på Henriksgatan är luftkvaliteten dålig, så dålig att till och med studerande och lärare mår dåligt och klarar inte av att vara i byggnaden. En del studerande lider till och med av ständig huvudvärk efter en heldag i byggnaden, i och med att det är svårt att andas i vissa klassrum.  Sedan flytten till Henriksgatan 7, år 2017, har studerande och lärare känt av detta och problemet har även tagits upp i studerandebarometern som har som syfte att mäta studerandenas välmående. Då saken utretts i byggnaden har man i utredningen inte kunnat fastslå att de symptom som studeranden angett såsom förvärrad eller insjuknande i astma skulle bero på luftkvaliteten. Studeranden har också angett sig lida av andra symptom såsom huvudvärk, illamående och/ eller yrsel när de vistas längre tider i skolan. Den symtombild som studeranden angett stämmer överens med vad fuktighet, temperatur och orenlighet i luften kan förorsaka.

Att öka på luftventilationen är ofta tillräckligt för att försäkra ren luft. Ibland kan det dock vara bra att göra sig av med möbler eller material som kan göra skada, eller låta dem luftas ute en stund före man tar dem till inomhusmiljön. Också fuktighetsgraden kan tidvis bli för hög om man låter byke torkar inomhus, ifall luftventilationen inte är tillräckligt effektiv.

Även för trånga utrymmen är ett problem på campuset, då klasstorlekarna är stora och föreläsningssalarna för små. Vilket leder till att alla inte får tillgång till en dator i en dataklass eller att studeranden får sitta och trängas med varandra för att överhuvudtaget rymmas att sitta i föreläsningssalen.

Men det är inte bara problem på Novias campus i Åbo, exempelvis förra året hamnade man fort stänga Yrkeshögskolan Metropolias hela campus i Alberga i Esbo pga. konstruktioner som haft stora sprickor och sjunkit ihop. Vilket medförde att campusets ca. 3000 studeranden och 140 anställda hamnade ut från campuset och till ett nytt ställe.

Detta är bara få exempel som kan finnas runt på campus i Finland.

Problematik:

Problematiken är att studerande inte kan studera i utrymmena som de är menade för.

Luften är dålig så man inte kan koncentrera sig eller börjar må dåligt.

Att de blir så dåligt att byggnader rasar samman och alla måste förflyttas.

Eller då har för små utrymmen så inte alla studerande får rum att arbeta.

Därför vill Liberala studerande LSK

– ATT alla studerande har rätt till ett bra campus som man kan vistas i

– ATT alla campus har utrymmen som är tillräckligt stora för klasserna

– ATT man tar till åtgärder direkt om ett campus är dåligt så de inte rasar samman

– ATT alla campus är ändamålsenliga även för funktionshindrade

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären är ute i ett mycket angeläget ärende. Dålig luftkvalité offentliga byggnader har en längre tid varit ett stort problem. Speciellt skolor har varit ett problem då luftkvalitéten direkt påverkar inlärning. SU har redan länge ansett att investeringar i utbildning betalar sig tillbaka i långa loppet och detta innefattar givetvis upprätthållning av de byggnader där undervisningen sker. Friska och ändamålsenliga byggnader är trivsammare och stöder inlärning.

Med detta i tanken understöder förbundsstyrelsen motionens syfte, men vi anser att de tre första att-satserna tangerar varandra så mycket att de kan slås ihop till en enda att-sats och därför har förbundsstyrelsen kommit med ett eget förslag.

I dagens läge finns det redan strikta krav på skolbyggnader att vara tillgängliga och ändamålsenliga för personer med funktionsvariationer och i de byggnader som ännu inte är tillgängliga är detta ett av de högsta prioriteringarna då byggnaderna repareras. Av denna orsak anser förbundsstyrelsen att sista att-satsen redan är besvarad.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT alla studerande undervisas i friska byggnader som är ändamålsenliga för sitt syfte

Utskottets förslag:

– ATT alla campus är ändamålsenliga även för personer med funktionsvariation

– ATT alla studerande undervisas i friska byggnader som är ändamålsenliga för sitt syfte

Kongressens beslut:

– ATT alla campus är ändamålsenliga även för personer med funktionsvariation

– ATT alla studerande undervisas i friska byggnader som är ändamålsenliga för sitt syfte