År: 2018
Status: Godkänd med ändringar
Motionär: Svensk Ungdom i Helsingfors
Ämnesord: Sociala medier

Allt fler unga påverkas av sociala medier. Bloggare, vloggare och modeller är ofta en inspiration för unga gällande mode och utseende, och har således en enorm inverkan i formandet av ungas självbild. Förnimmelsen om en tillsynes perfekt vardag och utseende sätter stor press på unga, som i tonåren söker sin egna plats och personlighet. Det som tillsynes verkar perfekt, är i många fall inte det bakom draperiet. Allt fler unga säger sig vara missnöjda med sin egna kropp och sitt utseende, en missgynnsam utveckling där reklamer med överdrivna kroppsideal varit en bidragande faktor.

I Frankrike stiftades en lag år 2017 gällande bildmanipulation. Enligt lagen kan annonsörer bötfällas ifall de inte inkluderar varningstext i reklamen om bildmanipulation. Frankrike beaktar bildmanipulation som ett folkhälsoproblem, där orealistiska kroppsideals negativa påverkan på ungas självbild och självsäkerhet bekänns. Fastän orealistiska kroppsideal är ett stort samhällsproblem och inte går att korrigera med lagstiftning allena, borde Finland följa Frankrikes exempel och skapa grund för en sundare kroppskultur.

SU i Helsingfors anser därför att Svensk Ungdom bör arbeta för:

– Att man i Finland stiftar en liknande lag som i Frankrike, som förbjuder bildmanipulation utan tydliga varningstexter

– Att Svensk Ungdom aktivt skapar och deltar i arbete som främjar en sundare kroppskultur i sociala medier och marknadsföringskampanjer

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären tar upp ett väldigt viktigt ärende som i dag påverkar många, och speciellt unga. De flesta har i dag någon typ av socialt medium som ofta är en källa till inspiration precis som motionären antyder. Tyvärr medför denna inspirationskälla inte alltid en sund syn på människors liv eller kroppar. Kroppsideal och ohälsosamma vanor är något som förekommer frekvent på sociala medier och det är svårt för unga att veta vad som är sant eller hälsosamt och vad som inte är det. Därför vore en varningstext på bilder som manipulerats ett sätt att förhindra det här.

Förbundsstyrelsen tror trots allt att det här inte skulle medföra den positiva inverkan som motionären hoppas. En varningstext i hörnet av en bild där exempelvis kroppar manipulerats skulle enligt förbundsstyrelsen inte ha en påfallande effekt för de problem som finns med kroppsideal i dag. I stället skulle en liknande lagändring, som motionären presenterar, skapa motstånd hos fotografer och grafiker som ser bilden som sin konst.

Förbundsstyrelsen anser också att problematiken kring osunda kroppsideal ska tacklas på andra sätt än genom varningstexter på manipulerade bilder. Problematiken ska lyftas upp genom att skapa ett klimat där det blir allt mer acceptabelt att prata om kroppsideal och ätstörningar. Det ska göras genom att uppmärksamma problematiken i grundskolan och på andra stadiet där eleverna ska ta del av undervisning som understryker att internet visar upp en felaktig kroppsbild och som bygger ett självförtroende hos elever och studerande där alla ska kunna se ut precis som de är. Med den här motiveringen som bakgrund föreslår förbundsstyrelsen att motionen inte föranleder några åtgärder.

Utskottets förslag

– ATT Svensk Ungdom aktivt skapar och deltar i arbete som främjar en sundare kroppskultur i sociala medier och marknadsföringskampanjer genom källkritik

Kongressens beslut

Kongressen besluter godkänna motionen enligt utskottets förslag:

– ATT Svensk Ungdom aktivt skapar och deltar i arbete som främjar en sundare kroppskultur i sociala medier och marknadsföringskampanjer genom källkritik