Frågan har blivit aktuell i och med ett medborgarinitiativ, men det utesluter inte att man driver frågan på andra plan. Nuvarande ersättning för arbetsresor med cykel är 80 euro om året i form av en skattelättnad. Motsvarande ersättning för bilar och andra motordrivna fordon är kilometerbaserad och därmed betydligt större. Strukturen uppmuntrar till bilfärd över cykling. Att införa ett kilometerbaserat system för cykelarbetsresor skulle ha en positiv inverkan på samhället.

Avgaser bidrar till sämre luftkvalitet. Om fler personer väljer cykel över bil uppstår mindre avgaser och det skulle ha positiva effekter på folkhälsan. Dessutom är daglig motion hälsofrämjande, medan stillasittandet bevisligen är hälsovådligt.

Därför vill Svensk Ungdom i Åboland att Svensk Ungdom jobbar för att:

  • en kilometerersättning på 0,15€ för arbetsresor med cykel införs.

Svensk Ungdom i Åboland

Förbundsstyrelsens svar

Motionären är ute i ett angeläget ärende. Att öka incentiven till att välja cykel framom bil är eftersträvansvärt då det precis som motionären påpekar har en positiv inverkan på såväl miljön som folkhälsan. Några oklarheter vad man egentligen är ute efter dök dock upp och efter en kort utredning kom förbundsstyrelsen fram till att det handlar om resor mellan hemmet och arbetet och inte arbetsresor i sig. En arbetsresa gör man på grund av sitt arbete från arbetsplatsen till exempelvis en kund.

Ett medborgarinitiativ som handlar om just resor mellan hemmet och arbetet har lämnats in 8.1.2016 och förbundsstyrelsen föreslår att man omformulerar att-satsen att vara i enlighet med medborgarinitiativet.

Förbundsstyrelsen föreslår därmed att Svensk Ungdom jobbar för:

  • Att skatteavdragsbeloppet för resekostnader för resor där man använder cykel, övriga motorlösa fordon, lätta eldrivna fordon och elcykel ändras från det nuvarande fasta avdraget på 85 euro per år till ett kilometerbaserat avdrag

 

  • Att det kilometerbaserade avdraget är 0,15 euro per kilometer

 

Utskottets förslag:

 

  • Att skatteavdragsbeloppet för arbetstagarens resekostnader till och från arbetet för resor där man använder cykel, övriga motorlösa fordon, lätta eldrivna fordon och elcykel ändras från det nuvarande fasta avdraget på 85 euro per år till ett kilometerbaserat avdrag på 0,10€/km
  • Att arbetsgivaren i fortsättningen kan utbetala en kilometerersättning på 0,10€ för arbetsresor gjorda på arbetstid med cykel, övriga motorlösa fordon, lätta eldrivna fordon eller elcykel

 

Kongressens beslut:

  • Att skatteavdragsbeloppet för resekostnader för resor där man använder cykel, övriga motorlösa fordon, lätta eldrivna fordon och elcykel ändras från det nuvarande fasta avdraget på 85 euro per år till ett kilometerbaserat avdrag

 

  • Att det kilometerbaserade avdraget är 0,10 euro per kilometer

 

År: 2016
Status: Godkänd med ändringar
Motionär: Svensk Ungdom i Åboland
Ämnesord: Miljö