År: 2017
Status: Godkänd med ändringar
Motionär: Svensk Ungdom i Nyland
Ämnesord: Hälsovård, preventivmedel

 

Idag får unga i vissa kommuner gratis preventivmedel. Bland annat Esbo och Raseborg har infört detta. På andra håll förs kampanjer för att man ska införa detta, ett exempel på detta är Maksuton Ehkäisy-kampanjen i Helsingfors. SU i Nyland anser att fler kommuner borde följa deras exempel. Väestöliitto rekommenderade att alla unga borde få tillgång till gratis preventivmedel i ett uttalande i samband med nationella preventivmedelsdagen 2016.

Gratis preventivmedel skulle leda till mindre oönskade graviditeter, minska antalet aborter och minska spridning av könssjukdomar. Statistik visar att antalet tonårsgraviditeter och könssjukdomar har minskat i de kommuner där preventivmedel är gratis för unga. Antalet aborter har också minskat, till exempel i Rauma gjordes 71 aborter år 2011, och när gratis preventivmedel infördes år 2014 minskade aborterna till 40.

Svensk Ungdom i Nyland anser därför att SU bör arbeta för:

  • ATT preventivmedel skall vara gratis för alla under 20 år.

 

Svensk Ungdom i Nyland

 

Förbundsstyrelsens svar:

Gratis preventivmedel för unga har diskuterats flitigt under den senaste tiden både på nationell och kommunal nivå. På kommunal nivå har flera medborgarinitiativ lämnats in för att införa gratis preventivmedel för unga. Många ungdomar upplever att preventivmedel är dyra, vilket ofta leder till att ungdomar väljer det billigaste alternativet, istället för det alternativ som skulle passa dem bäst. Det finns också unga som tycker att det är pinsamt att köpa preventivmedel i vanliga affärer. Det här leder i värsta fall till att en del  ungdomar inte använder sig av något preventivmedel alls, vilket ökar risken för fler oönskade graviditeter och en större spridning av könssjukdomar. På grund av detta borde både hormonella preventivmedel och kondomer göras så lättillgängliga som möjligt för alla unga.

För många kommuner är det en dyr process att utföra en abort, exempelvis i Rauma kostar en abort kring 2 000 euro. För det här priset kunde man bekosta tio ungdomars hormonella preventivmedel i ett helt år. Rauma är en av de kommuner som börjat dela ut gratis preventivmedel till unga under 20 år. För att få dessa preventivmedel förutsätts dock ett läkarbesök. I Rauma har man upplevt införandet av gratis preventivmedel för unga som väldigt lyckat och beräkningar visar att staden sparat upp till 100 000 euro per år tack vare det minskade antalet aborter.

Svensk Ungdom har under det gångna året deltagit i kampanjen ”Maksuton ehkäisy” (sv: Avgiftsfria preventivmedel) som kräver gratis preventivmedel för alla unga under 25 år. Gränsen på 25 år grundar sig på att de flesta aborter utförs mellan 20 års och 25 års ålder. Genom att höja gränsen från 20 år till 25 år, når man också den målgruppen och inbesparingarna kunde bli ännu högre ifall de oönskade graviditeterna minskade ytterligare. För att vara konsekvent i sitt arbete och för att ge allt fler unga möjligheten till gratis preventivmedel, vilket skulle leda till ett minskat antal oönskade graviditeter, föreslår förbundsstyrelsen en höjning av åldern så att motionen skulle omfatta alla unga upp till 25 år.

Med denna utredning som bakgrund föreslår förbundsstyrelsen att Svensk Ungdom ska arbeta för:

  • ATT preventivmedel ska vara gratis för alla unga under 25 år

 

Utskottets förslag:

  • ATT preventivmedel ska vara gratis för alla unga under 25 år

 

Kongressens beslut:

  • ATT preventivmedel ska vara gratis för alla unga under 25 år