År: 2019

Idag använder vi allt mera resurser och bekvämligheter. Under de senaste åren har t.ex. fast fashion vuxit fram. Vi köper mera kläder än aldrig förr och kastar bort kläder allt snabbare för att man billigt kan köpa nya. Forskning visar att klädproduktionen har dubblerats under de senaste 15 åren. Dessa billiga kläder har hårda konsekvenser på miljön och på mänskliga rättigheter.

År 2013 dog 1 100 arbetare i en olycka i en textilfabrik i Bangladesh på grund av att husets struktur kollapsade. Arbetarna i denna textilfabrik arbetade utan arbetsskydd i nästan omänskliga förhållanden, och tyvärr var fabriken inget undantag. Våra billiga kläder är ofta tillverkade av personer som arbetar i liknande förhållanden som de 1 100 personer som dog 2013. Genom att inte kräva ansvar av de stora klädkedjorna låter vi konsumenter detta hända.

Textilindustrin är dessutom en av de värsta förorenarna med tanke på klimatet. Klädprocessen förorenar i materialproduktionen, i klädproduktionen, i användningen (t.ex tvättmaskin) och som avfall. Klädmängden som blir avfall är också större än man kan tro. En rapport visar att 73% av världens kläder bränns upp eller blir avfall. På sommaren 2018 blev t.ex. märkeskedjan Burberry fast för att ha bränt upp kläder värda 40 miljoner dollar för att inte behöva sälja dem billigare och försvaga brandet.

Affärsverksamhet och internationell handel har en märkbar inverkan på mänskliga rättigheter. Andra EU-länder som t.ex. Frankrike och Nederländerna tacklar utmaningarna gällande företag och mänskliga rättigheter genom lagstiftning.  #Ykkösketjuun är en kampanj som koordineras av Finnwatch. Kampanjens målsättning är att det i Finland ska stiftas en lag om företagsansvar att visa tillbörlig aktsamhet (due diligence) vad gäller mänskliga rättigheter. En lag som baserar sig på FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter skulle i praktiken göra det obligatoriskt för företag att kartlägga vilken inverkan deras verksamhet har på mänskliga rättigheter samt förebygga eventuell negativ verkan.

SU:s internationella utskott vill därför

ATT SU arbetar för och anmäler organisationen till  #ykkösketjuun kampanjen

ATT SU genom SFP uppmuntrar till stiftandet av en lag om företagsansvar som kampanjen #Ykkösketjuun förespråkar

ATT SU arbetar för att öka medvetenheten bland sina medlemmar om fast fashion och dess följder

ATT SU arbetar för att öka medvetenheten bland sina medlemmar om hållbar konsumtion och om konsekvenserna för överkonsumtion

 

Förbundsstyrelsens svar:

Internationella utskottet är ute i ett viktigt ärende eftersom de allt snabbare modetrenderna och fast fashion drabbar både klimatet och de mänskliga rättigheterna. Finländare slänger ca 70 000 ton kläder i soporna varje år, vilket tydligt visar på den problematiken som motionären lyfter upp. En stor del av de här kläderna är även tillverkade i områden där det inte lyder lika entydiga regler för arbetstagarna och där det exempelvis kan ha förekommit barnarbetskraft och dylikt.

Förbundsstyrelsen har valt att slopa de två första att-satserna om kampanjen #ykkösketju eftersom det tyvärr inte är möjligt att anmäla ett förbund med stark politisk koppling till kampanjen och därför är det inte möjligt för SU att skriva under. Dock har förbundsstyrelsen valt att föreslå att behålla de två senare att-satserna eftersom förbundsstyrelsen anser att det vore bra att öka medvetenheten om fast fashion och vilka följder det har på både miljön och mänskliga rättigheterna. I att-satserna har trots det gjorts några omformuleringar eftersom förbundsstyrelsen anser att medvetenheten inte enbart ska ökas hos våra medlemmar utan även hos den breda allmänheten.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

ATT öka medvetenheten om fast fashion och dess följder

ATT öka medvetenheten om hållbar konsumtion och om konsekvenserna av överkonsumtion

ATT göra det lättare att återanvända och återvinna textilier och kläder i Finland

 

Utskottets förslag: 

ATT öka medvetenheten om fast fashion och dess följder

ATT öka medvetenheten om hållbar konsumtion och om konsekvenserna av överkonsumtion

ATT göra det lättare att återanvända och återvinna textilier och kläder i Finland

Kongressens beslut
ATT öka medvetenheten om fast fashion och dess följder

ATT öka medvetenheten om hållbar konsumtion och om konsekvenserna av överkonsumtion

ATT göra det lättare att återanvända och återvinna textilier och kläder i Finland