År: 2019

I Finland har vi ett stort utbud av kultur- och idrottsevenemang, föreningslivet är stort och vi kan vara stolta över vårt kulturarv. Många barn och ungdomar väljer att delta i en eller flera idrottsgrenar på fritiden, spela något instrument, vara med i en musikal eller delta i en annan form av fritidsgren.

För alla familjer är detta tyvärr inte en möjlighet, och en stor del av ungdomarna har tyvärr inte en ekonomisk möjlighet till att delta i varken något kulturellt eller idrottsmässigt på fritiden. Detta kan leda till att barn inte har något att fylla sin fritid med, de kan lätt känna sig utanför och risken för marginalisering ökar. I värsta fall väljer ungdomar att istället fylla sin fritid med alkohol och droger. Genom att ge barn och unga en möjlighet att få delta i olika kultur- och idrottsevenemang, testa på någon ny fritidsform eller att hitta ett nytt intresse, kan samhället förebygga både marginalisering och steget mot att välja alkohol och droger.

Kultur- och idrottsedlar kan användas till att erbjuda barn och ungdomar att ta del av föreningars verksamhet, något idrottsevent, en konsert eller en kulturhändelse, för att öka deras intresse för något av dessa. Dessa sedlar kan delas ut till barn och ungdomar under 18 i högstadiet och gymnasiet, åldrarna då kroppen och det mentala går igenom stora förändringar. Enligt en färsk rapport från THL och Sitra har man kommit fram till att marginaliserade unga skapar extrakostnader för samhället i form av förlorade skatteintäkter, olika stöd och hälsovård. Detta kan vi försöka förebygga med att ge dem möjlighet till en meningsfull fritid.

Därför vill Svensk Ungdom i Österbotten att SU ska jobba för:

ATT ge alla barn och unga en möjlighet att få ha en meningsfull fritid, genom att få kultur- och idrottssedlar som de kan använda till evenemang, träning och dylikt.

 

Förbundsstyrelsen svar: 

Motionären lyfter en fråga som varit aktuell en lång tid, men ännu inte har sett tillräckliga resultat. Forskning visar att det bästa sättet att förebygga marginalisering och utanförskap är deltagande i någon typ av hobbyverksamhet. De flesta kommuner i Finland erbjuder genom tredje sektorn och föreningslivet ett brett kultur- och hobbyutbud, men bara för att det erbjuds hobbyverksamhet betyder det nödvändigtvis inte automatiskt att alla får ta del av den. Höga terminsavgifter och kostnader ställer till det för många familjer som är tvungna att prioritera mat på bordet framom barnens hobbyer. Fattigdom har visat sig gå i arv, och den spiralen vill vi stoppa.

Vi i förbundsstyrelsen vill att alla barn och unga ska ha möjlighet att delta i en hobbyverksamhet som passar just dem. Vi vill se en nationell hobbysedel som inte ser kommungränser. Därför föreslår förbundsstyrelsen för kongressen att SU nästa verksamhetsår ska jobbar för

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

ATT alla barn och unga erbjuds en hobbysedel

 

Utskottets förslag

ATT alla barn och unga erbjuds en hobbysedel

ATT kommuner jobbar för ett så brett och varierande hobbyutbud som möjligt

 

Kongressens beslut
ATT alla barn och unga erbjuds en hobbysedel

ATT kommuner jobbar för ett så brett och varierande hobbyutbud som möjligt