Om en persons hemort ligger utanför HRT-området är man idag inte berättigad till studierabatt, även om man är bosatt och studerar inom området.  Man är berättigad studierabatt endast om ens hemkommun ligger inom HRT-området. Unga som exempelvis flyttar till Helsingfors är därför tvingade att ändra sin boendeort permanent. SU i Nyland anser att man ska få studierabatt även om man väljer att fortsätta vara skriven i sin hemkommun. Man ska inte vara tvungen att byta hemort för att få studierabatt. Detta innebär också problem för unga som är kommunalt förtroendevalda på sin hemort.

Svensk Ungdom i Nyland vill därför att SU ska arbeta för:

  • Att man som studerande, oberoende hemort, ska ha rätt till studierabatt på all kollektivtrafik.

Svensk Ungdom i Nyland

 

Förbundsstyrelsens svar

Förbundsstyrelsen anser att motionären är ute i ett aktuellt och viktigt ämne. Många studerande har svårt att få pengarna att räcka till varje månad och diskussionen kring hur studerande ska klara sig enbart på studiestöd är alltid aktuell. Studierabatter finns till för att hjälpa studerande att klara vardagen, eftersom de har mindre pengar att röra sig med än till exempel arbetstagare.

Utan studierabatter skulle studerande ha det ännu svårare att klara sig finansiellt. Studiestödet är redan i dagens läge ett av de lägsta stöden i Finland. En studerande på högskolenivå får 303,19 euro eller 336,79 euro i studiepenning, beroende på när de börjat sina studier, och maximalt 201,60 euro i bostadstillägg. En arbetslös får ungefär 703,00 euro i månaden i arbetsmarknadsstöd, och kan förutom det även få bostadsbidrag. En arbetslös får alltså mera än en studerande, trots att personen inte ens skulle få bostadsbidrag. Regeringen har dessutom förslagit en sänking av studiestödet med ungefär 25 procent, vilket ytterligare skulle försämra studerandes möjligheter att finansiera sitt leverne.

De medel som studerande har att röra sig med är alltså mycket små och därför är studeranden en specialgrupp, och de är en specialgrupp oberoende av på vilken ort de bor. Studerande måste kunna ta sig från en punkt till en annan, men har oftast inte råd med egen bil och behöver därför stöd för att kunna betala kollektivtrafikbiljetter.

Hemkommunen ska inte spela någon roll när studerandes rätt till studiepris bestäms. En flytt från hemkommunen till studieorten ska inte heller nödvändigtvis innebära ett tvång att byta hemkommun. Adressen ska inte spela någon roll när studierabatten bestäms utan studierabatten ska ges till studeranden som studerar i Finland eller finländska studerande som studerar utomlands och får studiestöd av Folkpensionsanstalten eller vuxenutbildningsstöd som beviljats av Utbildningsfonden och som studerar på heltid.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

  • Att studerande, oberoende av hemort, ska ha rätt till studierabatt på all kollektivtrafik.

 

Utskottets förslag:

  • Att studerande, oberoende av hemort, ska ha rätt till studierabatt på all kollektivtrafik.

 

Kongressens beslut:

  • Att studerande, oberoende av hemort, ska ha rätt till studierabatt på all kollektivtrafik.

 

År: 2016
Status: Godkänd
Motionär: Svensk Ungdom i Nyland
Ämnesord: Utbildning