Årligen betalar yrkeshögskolor i Finland ca 8 miljoner euro för att studeranden inom social- och hälsovårdsbranschen ska få utföra praktik. Detta försvårar studerandenas möjligheter till att bli färdiga. De pengar som går till att betala för studerandes praktik är bort från studerandenas studier. Detta blir även ett problem då bristen på professionella inom social- och hälsovårdsbranschen är påtaglig, och då skolorna därmed höjer andelen antagna till var utbildning.

Meningen med arbetspraktik är att studeranden arbetar med samma uppgifter som de kommer ta sig an i sitt kommande yrke, och arbetspraktikanter ses därmed som arbets- och tilläggskraft. Studeranden som är i slutskedet av sina studier arbetar ofta vid sidan om studierna med motsvarande avlönat arbete som de utför under sin arbetspraktik, exempelvis som vikarier i samma organisationer där de praktiserar, medan yrkeshögskolorna ändå betalar organisationerna för den praktik de gör. Det finns med andra ord inte grunder för att yrkeshögskolorna ska stå för betalningen av att studeranden gör samma jobb under sin praktik som de gör under sin arbetstid. De pengar som yrkeshögskolorna betalar för praktikplatserna borde ges direkt till studerandena som utför arbetspraktiken, för att främja att studeranden blir färdiga i tid, och får rättvis betalning för det de gör. I yrkesskolor och på universitet är arbetspraktiken inom social- och hälsovårdsbranschen avgiftsfri, och därmed borde samma gälla även för yrkeshögskolan.

Därför vill LSK att svensk Ungdom bör arbeta för:

– ATT arbetspraktik inom social- och hälsovårdsbranschen ska bli avgiftsfri för yrkeshögskolorna
– ATT de pengar yrkeshögskolorna betalar till organisationerna inom social- och hälsovårdsbranschen betalas direkt till studerandena istället, för att främja att studerandena blir färdiga med sin utbildning i tid

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter upp ett ämne som redan tidigare i ett större sammanhang varit del av förbundets politik. Praktik är en central del av utbildningen på många branscher och det är extremt viktigt att praktiken ordnas på ett jämlikt och ändamålsenligt sätt. Det är problematiskt att studerande sätts i olika sitsar beroende på om deras utbildningsplats betalar för praktiken eller inte. Samtidigt sätts även olika linjer på yrkeshögskolor i svåra situationer då yrkeshögskolan tvingas betala för att studerande ska ha möjlighet att utföra sin praktik. Förbundsstyrelsen anser att bland annat kommuner ska se praktikanter som en rikedom, eftersom många av dem som utfört sin praktik ofta blir kvar och arbeta på enheten. Speciellt viktigt vore det för kommuner som exempelvis har brist på personal inom social- och hälsovårdsbranschen där yrkeshögskolor ofta tvingas betala för studerandes praktik. Som motionären skriver gör praktikanter ett mycket viktigt arbete och organisationerna bör betala lön för det arbetet som görs. På dessa grunder stöder förbundsstyrelsen motionen i sin helhet.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT arbetspraktik inom social- och hälsovårdsbranschen ska bli avgiftsfri för yrkeshögskolorna.
– ATT de pengar yrkeshögskolorna betalar till organisationerna inom social- och hälsovårdsbranschen betalas direkt till studerandena istället, för att främja att studerandena blir färdiga med sin utbildning i tid.

Utskottets förslag:

– ATT arbetspraktik inom social- och hälsovårdsbranschen ska bli avgiftsfri för yrkeshögskolorna.

Kongressens beslut:

– ATT arbetspraktik inom social- och hälsovårdsbranschen ska bli avgiftsfri för yrkeshögskolorna.