Depressionsmedicinering har blivit allt vanligare sedan SSRI-mediciner (selective serotonin reuptake inhibitor, selektiva serotoninåterupptagningshämmare) etablerade sig på marknaden. Rätt använt lindrar de effektivt symptomen, men tyvärr har de blivit ett alternativ som används lättvindigt. Detta försummar den egentliga mentalvården, som bl.a. handlar om psykoterapi och övriga regelbundna besök i mentalvården. I praktiken betyder detta att den som söker sig till läkarmottagning får ett pillerrecept av en allmänläkare och blir sedan skickad hem, trots att psykiska problem egentligen kan handla om allt från rädsla för sociala situationer till en traumatisk händelse som lämnat sina spår i människan; problem som kräver terapeutisk behandling.

Vidare har en allmänläkare inte yrkeskompetens för att utreda varför patienten känner sig deprimerad. Otaligt många forskningar har visat att SSRI-mediciner orsakar allvarliga bieffekter, men de är ändå populära bland läkare då läkemedelsindustrin har lyckats med sin aggressiva marknadsföring. Läkemedelsindustrin baserar ju inte sin verksamhet på opartisk forskning utan på syftet att maximera sina vinster. Därför är allmänläkarnas rättighet att få skriva recept på depressionsmedicin mycket problematisk.

Svensk Ungdom i Österbotten vill därför att SU arbetar för:

  • att patienten alltid får en remiss till psykiater som bedömer vårdbehovet
  • att villkoret för depressionsmedicinering blir psykoterapi eller dylik effektiv mentalvård vid sidan om medicineringen

Svensk Ungdom i Österbotten

Förbundsstyrelsens svar

Förbättringar av mentalvården är ett ständigt aktuellt och viktigt ämne. Från år 2001 till 2013 har exempelvis andelen av sjukpensioneringar på grund av att mentala problem har ökat från 48 procent till 56 procent. Förbundsstyrelsen anser att en god mental- och depressionsvård är oerhört viktig och att depression inte bara ska behandlas med mediciner, utan att patienten tillsammans med läkaren ska komma fram till den helhetslösning som bäst passar patienten. Medicin kan dock ofta behövas som en del av den här helhetslösningen. Pillerär till exempel bra för att skapa en stabil dygnsrytm, vilket ofta är något av det första som behöver göras när någon söker hjälp för depression.

I övrigt är depression oftast en mycket mångdimensionell problematik, varför depressionsvården borde baseras på en helhet där man tar i beaktande vad som hände när problemen och symptomen bröt ut och därifrån bör man göra upp en plan för hur man ska gå vidare. På lång sikt, från några månader och uppåt, visar undersökningar att medicin inte är effektivare än andra former av behandling som till exempel psykoterapi. Läkaren och patienten borde tillsammans bestämma vad som är bäst för patienten. Enligt THL har många hälsostationer redan idag psykiatriska sjukskötare som tillsammans med hälsocentralläkaren kartlägger dessa situationer och erbjuder hjälp. Vid hälsovårdscentralerna arbetar också psykologer och vid vissa hälsovårdscentraler även specialläkare i psykiatri. Det här innebär alltså att man redan nu försöker skapa en helhetsbild för hur en patient bäst kan behandlas.

Men psykoterapi eller annan effektiv mentalvård kan inte vara ett villkor för att få medicin. En person som inte vill ha terapi ska inte tvingas till det men alla patienter ska ges möjligheten till terapi. Därför anser förbundsstyrelsen att den andra att-satsen ska ändras så att personer med depressionsmedicinering blir erbjudna psykoterapi eller annan mentalvård, men att det inte är ett villkor för att få medicin, eftersom medicin kan behövas för att till exempel stabilisera dygnsrytmen. Om patienten själv vill det kan patienten få gå till terapeut, och borde alltid bli erbjuden det, men ska inte bli tvingad att gå om hen inte vill det.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

  • Att patienten alltid får en remiss till en psykiater som kan bedöma vårdbehovet
  • Att personer som får depressionsmedicin även blir erbjudna psykoterapi eller dylik effektiv mentalvård

Utskottets förslag:

  • Att patienten alltid får en remiss till en psykiater som kan bedöma vårdbehovet
  • Att personer som får depressionsmedicin även blir erbjudna psykoterapi eller dylik effektiv mentalvård

Kongressens beslut:

  • Att patienten alltid får en remiss till en psykiater som kan bedöma vårdbehovet
  • Att personer som får depressionsmedicin även blir erbjudna psykoterapi eller dylik effektiv mentalvård

 

År: 2016
Status: Godkänd
Motionär: Svensk Ungdom i Österbotten
Ämnesord: Vård, välmående