År: 2018
Status: Godkänd med ändringar
Motionär: Svensk Ungdom i Helsingfors
Ämnesord: Klimat, Preventivmedel

I och med den ökade vegankulturen i Finland kräver SU i Helsingfors att alla hälsocentraler i hela Finland erbjuder ett veganalternativ till kondomer. I produktionen av kondomer används kasein, ett komjölksprotein, som finns i latex föremål såsom i kondomer. Med tanke på den kommande social- och hälsovårdsreformen och den politiska kampanjen “Avgiftsfria preventivmedel” vill SU i Helsingfors se framåt i utvecklingen.

SU i Helsingfors kräver

– ATT det alltid erbjuds ett veganalternativ till de “normala” kondomerna i den offentliga Hälsovården

– ATT den privata sektorn strävar till icke-animaliska preventivmedel

Förbundsstyrelsens svar:

Allt fler människor har ändrat på sina matvanor under de senaste åren. Förändringarna har dock inte enbart begränsat sig till matvanor utan trenden mot allt mindre animaliska produkter har nått de flesta branscher. Det här är något som bör tas i beaktande i produkter som exempelvis den offentliga sektorn erbjuder eftersom kunden ska ha möjligheten att välja det alternativ som passar hen bäst.

Precis som motionären skriver är det här inte fallet i de kondomer som den offentliga sektorn erbjuder eftersom kondomer som inte är veganska innehåller ämnet kasein, d.v.s. komjölksprotein. För att kunna erbjuda ett alternativ som passar alla även då det kommer till preventivmedel vill också förbundsstyrelsen införa ett veganskt alternativ till kondomer på alla hälsostationer i Finland.

Den första att-satsen har förbundsstyrelsen dock valt att göra små stilistiska ändringar i, samt att helt slopa den andra att-satsen. Slopandet grundar sig på att det är väldigt svårt för ett ungdomsförbund att påverka den privata sektorn eftersom de följer helt andra normer än offentliga sektorn. Den privata sektorn grundar sig på att gå efter utbud och efterfrågan och lyssnar på sina egna kunder och vad de önskar. Det är därför betydligt svårare att utöka deras verksamhet. Förbundsstyrelsen kan dock uppmuntra även den privata sektorn att införa veganska kondomer även om det inte står som en att-sats.

Förbundsstyrelsen föreslår med denna motivering som bakgrund att Svensk Ungdom ska jobba för:

– ATT det inom den offentliga hälsovården erbjuds ett veganskt alternativ till dagens kondomer

Utskottets förslag

– ATT det inom den offentliga hälsovården erbjuds ett veganskt alternativ till dagens kondomer

Kongressens beslut

Kongressen besluter godkänna motionen enligt förbundsstyrelsens förslag:

– ATT det inom den offentliga hälsovården erbjuds ett veganskt alternativ till dagens kondomer