Svensk Ungdom

SU jobbar för ett liberalt, flerspråkigt och hållbart Finland.

Om oss

.   Svensk Ungdom (SU) jobbar för ett liberalt, flerspråkigt och hållbart Finland. SU påverkar politiskt i Finland och internationellt. Vi är ett socialliberalt politiskt förbund som eftersträvar en livskraftig ekonomi, en dynamisk arbetsmarknad och högkvalitativ utbildning. Svensk Ungdom är Svenska Folkpartiets ungdomsförbund och du som är mellan 14 och 29 år kan du bli medlem.

SU leds av en förbundsstyrelse och verksamheten är indelad i fem arbetsutskott och fyra geografiska kretsar! 

Om du vill gå med i ett utskott, kan du ta kontakt med oss för att höra om möjligheterna via info@su.fi. Om du vill bli aktiv inom din egen krets (Helsingfors, Nyland, Egentliga Finland, Österbotten) så kan du ta kontakt med verksamhetsledaren kretsen.