Närproducerad mat av hög kvalitet levererad rakt hem till konsumentens dörr. Och alltid till ett rimligt pris. Det är det österbottniska företaget Gårds Smaks vinnande koncept.

 

TEXT: Susanna Elenius
FOTO: Sofia Jern

Allt fick sin början vid Niklas Östmans egen mjölkgård som han och brodern Jonas Östman startade 2011. Ovanligt nog gick lantbruket inte i arv i Östmans familj, utan han startade från noll. Redan från början hade han en affärsmässig syn på företaget och i stället för att investera i dyra jordbruksmaskiner och dra på sig stora skulder valde han att leasa en traktor och lägga ut de dyraste arbetsmomenten på entreprenad, för att företaget skulle kunna ge avkastning.

När Ryssland för några år sedan införde importstopp för en rad jordbruksprodukter led i synnerhet den exportberoende finska mjölksektorn. För Niklas Östmans del ledde det till en insikt om hur sårbar man är som en enskild liten producent. Han bestämde sig för att börja leverera mjölken rakt hem till kunderna utan mellanhänder, för att slippa vara i beroendeställning.

– Genom att leverera direkt till kunderna får man också bestämma priset själv. Efter ett tag insåg jag att man skulle kunna erbjuda också andra produkter än mjölk till konsumenterna. Men fler produkter och fler producenter kräver också att man tar i bruk ett system. Jag vill driva ett företag som har inverkan, där alla i produktionskedjan måste få sin del av kakan efter arbetet, säger Östman.

Det hela ledde till att Östman startade företaget Gårds Smak. I dag är Östmans gård med sina 110 mjölkkor bara en av leverantörerna till Gårds Smak, som samarbetar också med ett tiotal andra österbottniska producenter som erbjuder bland annat rotfrukter, grönsaker, kött och ägg.

Gårds Smak fungerar via en webbshopp där kunder runtom i Österbotten beställer de produkter eller färdiga matkassar de vill ha. Gårds Smak meddelar producenterna om vad de behöver, åker och hämtar upp produkterna eller får dem levererade, packar dem vid sitt eget lager och kör därefter ut dem till kunderna. På det viset blir mellanhänderna färre.

Överraskande många kunder är unga i åldern 18-27 år, konstaterar Östman. Men också många barnfamiljer beställer hem mat och de aktivaste stamkunderna beställer ett par gånger i veckan.

– Vi har ett helt nytt koncept där producent och konsument kan mötas på enklaste möjliga vis. Direktförsäljningssystem som till exempel Reko-ringarna fungerar också bra, men skillnaden är att de kräver att konsumenten har tid att ta sig försäljningsstället.

Fokus på utveckling

Till en början hade företaget cirka hundra kunder men är nu uppe i 1700 registrerade användare i webbshoppen. Baserat på vilket postnummer man har meddelar webshoppen vilka dagar det levereras till ens adress och hur stor minimibeställning som krävs för att man ska få leveransen kostnadsfritt på köpet.

För att motsvara kundernas behov är företaget i ständig utveckling. Att bygga ett helt system kring en webbplats sätter förstås vissa begränsningar, medger Östman. Just nu är arbetet med att göra webbshoppen mer användarvänlig igång, och också betalningsmetoden som i dag är fakturering ska utvecklas.

– Jag fokuserar hela tiden på vart vi är på väg och vill utvidga hela verksamheten och komma på nya idéer. Jag tänker affärsmässigt också kring lantbruket och ser det som ett företag som ska ge avkastning. Redan när jag utbildade mig till lantbrukare hade jag ett ekonomiskt intresse.

Gårds Smak har funnits i två år men kommit igång ordentligt under det senaste året och i dag jobbar fem personer för företaget. Östman lever på lönen från jordbruket, medan alla pengar som kommer in till Gårds Smak går till nya investeringar.

– Om vi bara fortsätter så här skulle Gårds Smak säkert vara lönsamt, men jag har ett framtidstänk och vill i stället investera i utvecklingen av företaget. Man måste vara lite naiv och optimistisk. Om man inte är det så fokuserar man bara på allt som kan bli svårt och allt som kommer ta tid. Man måste våga tro på det man gör.

Lokalt och hållbart

Förutom att alla i kedjan ska få sin rättvisa andel, är det också viktigt för Östman att deras produkter så långt som möjligt är lokalproducerade och att allt görs med största möjliga miljötänk. Han poängterar också hur viktigt det är att djuren mår bra och att rotfrukter och grönsaker kommer från hållbara odlingar.

– Det finns en stor efterfrågan på varor som tyvärr inte finns i regionen, men allt är åtminstone är inhemskt. Jag sökte till och med efter lokalproducerade mjölkpåsar för vår mjölk, men det finns helt enkelt inte. Det är också viktigt att varorna är av hög kvalitet och smakar bra.

Ändå är målet att produkterna ska hålla samma prisnivå som i butiken – samtidigt som producenterna ska få större andel av vinsten än de normalt får.

– Vissa produkter kan vara lite dyrare, men de håller också en högre kvalitet än i butiken. Producenternas andel varierar beroende på produkt men målet är att de ska få cirka 75 procent av vinsten.

Ett av Östmans mål med Gårds Smak är att han hoppas kunna lära människor hur produkterna kommer från jord till bord. Kunderna ska kunna se varifrån produkten kommer, vilket företaget åstadkommer via till exempel reportage och bilder men också via synlighet i media.

– Viktigt för oss, och för jordbrukets framtid, är att man ska kunna spåra produkten. Det blir allt viktigare för konsumenterna att veta varifrån deras mat kommer och att den är av hög kvalitet.

Vanan styr oss

Utmaningen för Gårds Smak ligger i att förändra konsumentbeteendet. Människor är fortfarande vana att handla sin mat i butik. Också regelverket och byråkratin kan ibland vara snåriga när man börjar med ett obeprövat koncept, har Östman fått erfara.

– Med tiden har jag ändå konstaterat att det är bra att vissa regler finns. Men det finns en hel del onödiga och oflexibla restriktioner då man har nya visioner och vill göra något som ingen har gjort förr. Politiken måste komma till en ekonomisk och bra lösning för alla parter. För om man har en åsikt så ska man ha en lösning också.

Östmans visioner för Gårds Smak är att framöver bland annat satsa mera på säsongsprodukter, och dessutom vill han utvidga verksamheten till större delar av Finland. Området de levererar till nu har omkring 140 000 invånare medan till exempel Helsingfors- och Åbotrakterna har ett mångdubbelt kundunderlag.

– Vi har valt producenter som vi vet att kan leverera och jag vill gärna inleda samarbete med ännu fler producenter. Producenterna brukar uppskatta vårt koncept men det är inte till oss de säljer den största massan, även om det också är ett mål för framtiden.

Östman är övertygad om att jordbruket har en framtid i Finland, bland annat tack vare nytänkande företagskoncept och idéer.

– Det finns absolut en framtid för det finländska jordbruket, för det är världens tryggaste jordbruk. Kvalitet och säkerhet blir allt viktigare för konsumenterna. Ekonomiskt kan det komma en svacka för jordbruket men jag tror den vänder. Tack vare teknologin kan man hitta på nya koncept, till exempel skulle inte Gårds Smak ha funkat för 15 år sedan. Tekniken utvecklas hela tiden medan producenten får mer i handen.

”Det blir allt viktigare för konsumenterna att veta varifrån deras mat kommer och att den är av hög kvalitet.”

Niklas Östman
Grundare av Gårds Smak