More

29.4.2021

Det är igen dags att tänka på kandidattesten inför kommunalvalet! Allt fler väljer kandidat baserat på resultatet i kandidattestet och speciellt 18-29 åringar anser att kandidattestet är viktiga då de väljer kandidat. Samtidigt är kandiddattesten ett bra sätt att få gratis synlighet.

Kandidattesten kan ha lite knepiga frågor och ta en stund att fylla i. Av erfarenhet är kandidattesten roligare att fylla i tillsammans, och därför arrangerar SU tillfällen där du kan fundera på och bolla dina svar tillsammans med andra SU-kandidater, SU:s förtroendevalda och SU:s personal.

Vi ordnar två tillfällen: torsdag torsdag 29.4 kl 18-20 och tisdag 4.5 kl 18-20. Anmäl dig här.

Tillfällena sker på Zoom, vi kommer att dela in oss i olika rum för att kunna fokusera på specifika områden och kommuner. Du får betydligt mera ut av tillfället om du på förhand kollat igenom kandidattesten och märkt ut de frågorna du speciellt vill diskutera. Möteslänken skickas ut till alla anmälda.