More

Välkommen på SU i Helsingfors och övriga Finlands motionsskrivarkväll!
Den 8.2.2021 ordnar SU i Helsingfors och övriga Finland motionsskrivarkväll för våra medlemmar på distans!
En motion är ett förslag på vad SU ska tycka i olika frågor och vad SU ska arbeta för. En motion kan handla om vilka politiska frågor som helst. Motionerna kommer att behandlas på Svensk Ungdoms kongress i maj.

Anmäl dig via lyyti-länken
Lyyti: https://www.lyyti.in/SU_Helsingfors_motionskrivarkvall