Välkommen på SU i Österbottens Höstmöte, alla medlemmar är välkomna!
Under mötet väljs ny styrelse och ordförande,
samt att verksamhetsplanen och budgeten för 2020 godkänns.

När? Onsdag 8 oktober kl 18:00.
Var? Rådhusgatan 23, 65100 Vasa
eller via Zoom

Anmäl dig HÄR senast 7.10

Vill du sitta med i styrelsen? Kontakta Karolina på karolina@su.fi