More

3.5.2019

Kristinestads gymnasium

Kristinestads stad PB 13, 64101 Kristinestad

+358 6 22 16 200

Organized By

Svensk Ungdom

PROGRAM

 

Fredag 3.5
Bussarna går mot Kristinestad

 • 13.00 Lunch på Hotel Kristina
 • 14:00 Kongresseminarium: Debatteknik, Kulturhuset Dux
 • 15:00-17:00 Debattävling, Kulturhuset Dux
 • 17:00-19:00 Check-in på hotellen och delegatregistrering (Hotell Kristina)
 • 19:00 Cocktail

Lördag 4.5

 • 9:00 Kongressen öppnas, Kristinestads Gymnasium
 • 12:00 Lunch
 • 13:00 Kongressen fortsätter
 • 19:00 Kongressupé vid Brahegården

Söndag 5.5

 • 9:00 Kongressen fortsätter
 • 12:00 Lunch
 • 13:00 Kongressen fortsätter
 • 16:00 Kongressen avslutas. Hemfärd

Vi ordnar gratis busstransport från och till Kristinestad. Du kan anmäla dig till en buss i samband med anmälan.
Anmäl dig senast 6.4 på: https://www.lyyti.in/kongress2019


VILL DU TRÄNA UPP DINA DEBATTKUNSKAPER INFÖR MÖTET? Anmäl dig och två av dina vänner (du kan även dig anmäla dig ensam) till fredagens lättsamma debattävling. Vi bjuder på roliga debatter och en möjlighet att vinna det ärorikaste priset på förbundet: debattmästarskapet. Du kan anmäla dig via anmälningslänken.

Har du frågor om Kongressen? Kontakta förbundssekreterare Benjamin Ellenberg på benjamin@su.fi eller 044 29 435 85
Är du intresserad av sitta i förbundsstyrelsen det kommande året? Kontakta då valberedningens ordförande Theo Sjöblom på theo.sjoblom@hotmail.com eller 050 305 8606