Svensk Ungdoms 77:e kongress

den 12–13 sptember 2020 i Helsingfors på Yrkeshögskolan Arcada.

I september samlas Svensk Ungdoms medlemmar för kongress i Helsingfors. Kongressen är förbundets högsta beslutsfattande organ, som fastställer verksamheten och politiken för det kommande året och väljer ny förbundsstyrelse. Alla medlemmar i Svensk Ungdom är välkomna att delta. Förutom en helg fylld av debatt och politik bjuder vi på rolig stämning med såväl nya som gamla vänner från hela Finland.

Kongressen behandlar inkomna motioner, det vill säga förslag på vad SU ska arbeta för under det kommande året.

Borde vi tillåta polygama äktenskap? Ska injektionsrum för missbrukare bli lagliga i Finland? Borde det vara möjligt att få sjukdagpenning för utbrändhet? Hur ska religionsundervisningen se ut i framtiden?

Vad tycker du? Gör din röst hörd på kongressen!

Läs mera på www.su.fi/kongress.