More

Starts in 1 Month, 5 Days

11.9.2020 12:00

Organized By

Svensk Ungdom

OBS! Kongressen har ett nytt datum! Nya anmälan öppnar 8.5

Välkommen på

SVENSK UNGDOMS 77:e KONGRESS

den 11–13 sptember 2020 i Helsingfors på Yrkeshögskolan Arcada.

I september samlas Svensk Ungdoms medlemmar för kongress i Helsingfors. Kongressen är förbundets högsta beslutsfattande organ, som fastställer verksamheten och politiken för det kommande året och väljer ny förbundsstyrelse. Alla medlemmar i Svensk Ungdom är välkomna att delta. Förutom en helg fylld av debatt och politik bjuder vi på rolig stämning med såväl nya som gamla vänner från hela Finland.

Kongressen behandlar inkomna motioner, det vill säga förslag på vad SU ska arbeta för under det kommande året.

Borde vi tillåta polygama äktenskap? Ska injektionsrum för missbrukare bli lagliga i Finland? Borde det vara möjligt att få sjukdagpenning för utbrändhet? Hur ska religionsundervisningen se ut i framtiden?

Vad tycker du? Gör din röst hörd på kongressen!

PROGRAM

Fredag 11.9
12.00 Registrering av delegater, Yrkeshögskolan Arcada
13.00 Lunch, Yrkeshögskolan Arcada
14:00 Kongresseminarium: Debatteknik, Yrkeshögskolan Arcada
15:00 Debattävling
17:00 Check-in på hotellet, Omena Hotel (Lönnrotsgatan 13)
19:00-21:00 Cocktail och mingel på Yrkeshögskolan Arcada

Lördag 12.9
8:30 Frukost, Yrkeshögskolan Arcada
9:00 Kongressen öppnas, Yrkeshögskolan Arcada
12:00 Lunch
13:00 Kongressen fortsätter
19:00 Kongressupé på Hotel Katajanokka (Marinkasernsgatan 1 A)

Söndag 13.9
8:30 Frukost, Yrkeshögskolan Arcada
9:00 Kongressen fortsätter
12:00 Lunch
13:00 Kongressen fortsätter
16:00 Kongressen avslutas, hemfärd

Från Helsingfors, Nyland och Åboland bokar du din egen resa till kongressen, SU ersätter din resa enligt det billigaste kollektiva färdalternativet mot biljett eller kvitto. Från Österbotten finns möjlighet att åka kongressbuss, meddela ditt intresse för bussen i samband med anmälan.

Alla utrymmen vi använder på kongressen är tillgängliga.

Kongressen kostar 70 euro med boende och 35 euro om du inte behöver boende.

Anmäl dig senast 9.8 via: https://www.lyyti.in/kongress2020

VILL DU TRÄNA UPP DINA DEBATTKUNSKAPER INFÖR MÖTET? Anmäl dig och två av dina vänner (du kan även anmäla dig ensam) till fredagens lättsamma debattävling. Ta del av roliga debatter och en möjlighet att vinna förbundets ärorikaste pris: Debattmästarskapet! Du kan anmäla dig till debattävlingen via anmälningslänken.

Har du frågor om kongressen? Kontakta förbundssekreterare Malin Lindholm på malin.lindholm@su.fi eller 0400 607245.

Är du intresserad av sitta i förbundsstyrelsen det kommande året? Kontakta valberedningen, mera information hittas på www.su.fi/kongress.