Svensk Ungdom (SU) är Svenska Folkpartiets ungdomsförbund. Vi är ett socialliberalt politiskt ungdomsförbund som vill samla unga mellan 14 och 30 år för att driva våra intressen i politiken.
SU är det enda politiska ungdomsförbundet som gör politik på svenska i Finland.
Svensk Ungdom verkar på tre nivåer: Nationellt på förbundsnivå, regionalt via våra kretsar och lokalt via lokalavdelningarna.

Svensk Ungdom –
ditt fria val

SU i Österbotten

Österbottens krets är SU:s störta krets med närmare 1000 medlemmar. Kretsen sträcker sig från Kristinestad upp till Karleby, och omfattar 14 tvåspråkiga kommuner. Kretskansliet och verksamhetsledaren finns i Vasa. Kretsens uppgift är att bevaka den aktuella politiken i regionen, väcka diskussion, och på olika plan vara med och förändra samhället ur de ungas perspektiv.

SU i Österbotten ordnar egna evenemang, till exempel seminarier och studiebesök, och deltar också i traditionella evenemang runtom i kretsen. I Österbotten finns flera aktiva lokalavdelningar, och högskoleförbundet LSK har verksamhet på högskolorna i Vasa. I samarbete med dem deltar kretsen i allt från Fastlaskiainen till Pampas Nationaldag. I Österbotten ordnar SU också med jämna mellanrum den populära Politikerskolan för samhällsintresserade unga. SU i Österbotten hittar du på både Facebook och Twitter.

IMG_6187

IDA-MARIA SKYTTE
ordförande för SU i Österbotten