Andreas Hindrén blir Svensk Ungdoms nya verksamhetsledare för Nylands krets.

Hindrén, 25, är uppvuxen i Ekenäs och har studerat informationsbehandling vid Yrkeshögskolan Novia. Hindrén har tidigare arbetat som informationssekreterare för Novium, studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia. Han har även fungerat som vice ordförande för Svensk Ungdom i Nyland och för Svensk Ungdom i Raseborg, och är fullmäktigeledamot i Raseborgs stad.

Hindrén inleder sitt arbete i början av mars.