Social- och hälsovårdsreformen innebär förändringar även för studenthälsovården. Svensk Ungdom och det högskolepolitiska utskottet Liberala Studerande, LSK, kritiserar de planerade nedskärningarna i gynekolog- och hudvårdstjänsterna, som skulle betyda att specialläkartjänsterna för gynekologin och hudvården försvinner. Svensk Ungdom och LSK kräver att beslutsfattarna tar sitt förnuft till fånga och inte skär i den lilla specialsjukvård som i dag erbjuds studerande. Frida Sigfrids, vice ordförande för Svensk Ungdom, uttrycker sin oro över nyheterna.

– Att skära i den lilla specialsjukvård studenthälsan erbjuder är alldeles idiotiskt. I dag är användningsgraden av gynekolog- och hudvårdstjänsterna väldigt hög, vilket tydliggör det stora behovet. Att höja tröskeln för tjänsterna gynnar ingen, säger Sigfrids.

Studenthälsans tjänster är skräddarsydda för just studerande, och gynekolog- och hudvårdstjänsterna hör till de mest använda.

– Redan i dag ser gynekologtjänsterna lite olika ut på olika enheter, men eftersom social- och hälsovårdsreformen fortfarande är så pass oklar är det ännu viktigare att specialläkarna som finns på studenthälsans enheter bevaras, påpekar Sigfrids.