Politices studerande Alexander Beijar är ny koordinator för Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS och Svensk Ungdoms gemensamma debattprojekt.

Alexander Beijar är uppväxt i Borgå. Han är student från Tölö gymnasium och har nyligen inlett studier i samhällsvetenskap vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Tidigare har han bland annat frilansat för KSF media.

Förbundens gemensamma debattprojekt omfattar debattforum för studerande på andra stadiet och en nationell svenskspråkig debattävling, vars final går av stapeln 16.1.2019. Projektet finansieras av Svenska folkskolans vänner och är partipolitiskt obundet.

– Genom att anställa en gemensam debattkoordinator svarar vi på andra stadiets ökade efterfrågan på vårt debattforum som åker runt i de finlandssvenska skolorna och utbildar i debatt och retorik. Vi gläds åt att nu kunna sätta ännu mer resurser på att utveckla projektet, säger de respektive förbundens ordförande Bicca Olin och Christoffer Ingo.

Alexander Beijar inleder sitt arbete den 5 september.