Tisdagen den 11 september höll Svensk Ungdom i Österbotten sitt höstmöte där en ny styrelse valdes. Till ordförandeposten valdes Frida Lönnbäck från Jakobstad. Lönnbäck är 19 år gammal och studerar sitt första år på Svenska Handelshögskolan i Vasa. Tidigare har hon varit ordförande för SU i Jakobstad.

Övriga styrelsemedlemmar är Chatarina Doktar (Vörå), Olli Aalto (Vasa), Rasmus Kupi (Korsholm), Wilma Snickars (Malax) och Amanda Åkersten (Korsnäs).