Det blir allt svårare för företag att hitta arbetskraft, och antalet lediga jobb i Finland har ökat med över 10 000 under det senaste året – samtidigt som studiestödets inkomstgräns är så låg att det för högskolestuderande ofta blir olönsamt att arbeta vid sidan om studierna. Svensk Ungdom och det högskolepolitiska utskottet Liberala studerande LSK påpekar att det är dags att låta högskolestuderande arbeta mer vid sidan om studierna för att möta arbetsmarknadens behov och samtidigt ge de studerande möjlighet att skaffa värdefull arbetserfarenhet.

SU:s ordförande Christoffer Ingo påpekar att studerande i dag ofta inte kan ta emot jobb eller extra arbetstimmar på grund av inkomstgränserna som orsakar att de förlorar sitt studiestöd väldigt fort om de studerar i rekommenderad takt.

– Servicebranschen hör till de branscher som i dag har svårast att hitta arbetskraft, samtidigt som den är populär bland unga studerande som extraknäcker vid sidan av studierna. Nu vore det läge för regeringen att hjälpa företagen att hitta arbetskraften som de behöver, säger Ingo.

Staten återkräver årligen omkring 45 miljoner euro av studerande som tjänat för mycket under året. LSK:s ordförande Linda Johans anser att systemet med återkrav går helt emot statens vilja att få ut unga snabbt på arbetsmarknaden, och slår ett slag för den åländska modellen som inte räknar med de inkomster studerande tjänar under de månader de inte får studiestöd.

– Den åländska modellen som inte räknar med sommarmånadernas inkomster ger en total höjning av inkomstgränserna som skulle gynna alla. Arbetserfarenhet och kontakter är det viktigaste för en ung person som vill framåt på arbetsmarknaden. Studerande måste få arbeta om de vill, och ska inte tvingas skuldsätta sig genom studielån, säger Johans.