Ida-Marie Jungell, verksamhetsledare för Jakobs Dagar i Jakobstad, ställer sig till förfogande för SFP i Österbotten i riksdagsvalet 2019. Jungell är tradenomstuderande och uppvuxen i Jakobstad.

– Nu om någonsin är det viktigt att fler unga gör sin röst hörd. Vi står inför många utmaningar de närmsta åren och jag vill vara med och arbeta för ett bättre samhälle, säger Jungell.

Jungell vill främst fokusera på ungas välmående och framtidsutsikter, miljö och hållbarhet samt kultur och idrott. Sedan våren 2017 sitter hon med i stadsfullmäktige i Jakobstad samt i idrotts- och kulturnämnden.

– Jag vill kunna föra en stark kampanj och låta fleras röster bli hörda. Det behövs fler unga i politiken som är beredda att jobba för regionens bästa, säger Jungell.