Ida-Maria Skytte och Björn Bonsdorff ställer sig till förfogande för SFP i Europaparlamentsvalet 2019. Ida-Maria Skytte genomför sina magisterstudier i utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi i Vasa och är fullmäktigeledamot och kommunstyrelseledamot i Korsholm. Hon är förbundsstyrelsemedlem i Svensk Ungdom och har tidigare fungerat som kretsordförande för Svensk Ungdom i Österbotten.

– Jag vill att EU tar en mer aktiv roll i klimatarbetet. Klimatförändringen är vår tids största utmaning och därför behövs det större resurser och nya innovationer för att verkligen kunna stoppa den. EU måste också ta ett större ansvar då det kommer till mänskliga rättigheter och behöver bland annat skapa en mer harmoniserad flykting- och asylpolitik. Jag vill också arbeta för att få unga intresserade av EU-politik. Det är otroligt viktigt att vi får unga att gå till vallokalerna, också i EU-valet, säger Skytte.

Björn Bonsdorff, som är uppvuxen i Åbo och bosatt i Helsingfors, arbetar som politiskt sakkunnig för Svenska Bildningsförbundet och har bred erfarenhet av internationell politik. Han har tidigare arbetat med europeisk säkerhetspolitik på utrikesministeriet, med EU-frågor hos liberaldemokraterna i Storbritannien och som politisk forskningsrådgivare i Bryssel för de europeiska liberala partiernas tankesmedja European Liberal Forum. Han är också medlem i SFP:s och Svensk Ungdoms internationella utskott.

– Jag vill se en europeisk union med en verklig digital inre marknad och ett tätare samarbete i försvars- och säkerhetsfrågor. EU måste tydligt visa ledarskap i klimatfrågor och vara en moralkompass i arbetet för mänskliga rättigheter och demokrati. EU-valet 2019 är på många sätt ett ödesval för unionens framtid, och Finland behöver en ny generation insatta beslutsfattare med en vilja att förändra unionen till det bättre och tillsammans stå upp för den våg av populism och faktaresistens som nu sprider sig i Europa, säger Bonsdorff.