Peppi Wilson, studerande och förbundsstyrelsemedlem i Svensk Ungdom, ställer sig till förfogande som kandidat för SFP i Egentliga Finland. Wilson kommer från Kimitoön och är bosatt i Rosala.

– Jag är mycket motiverad att kandidera i riksdagsvalet och att göra de ungas röst hörd. Samtidigt vill jag också uppmuntra unga att vara med och påverka och forma samhället vi lever i, säger Wilson.

Wilson har varit ordförande i Ungdomsparlamentet på Kimitoön, och varit dess representant i kommunstyrelsen och i tekniska nämnden. Wilson har även fungerat som vice ordförande i Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS), och är nu medlem i Kimitoöns kommuns tekniska nämnd.

– De viktigaste frågorna under riksdagsvalet kommer att vara vård- och landskapsreformen, utbildningspolitik samt säkerhets- och försvarspolitik. I dessa frågor vill jag vara en drivande kraft för att säkra att de ungas röster inte blir utanför beslutsfattandet, säger Wilson.