Christa Elmgren, 23, har valts till Svensk Ungdom i Helsingfors nya kretsordförande. Elmgren efterträder Matias Hertzberg. Elmgren kommer från Helsingfors och arbetar som koordinator för Ungdomens Nordiska Råd samt som sekreterare för Svenska Seniorer i Finland. Hon studerar statsvetenskap vid Helsingfors universitet och är sedan tidigare aktiv inom Svensk Ungdom.

– Under min ledning kommer den nya styrelsen att satsa på att föra en lyckad liberal kampanj i vårens riksdags- och EU-val. Jag vill öka synligheten för SU också utanför de svenskspråkiga kretsarna och arbeta för en sann tvåspråkig krets. Tröskeln för att komma med och påverka ska vara låg. De ungas röst måste höras och för detta ändamål är SU en ypperlig kanal, säger Elmgren.

Övriga invalda i Svensk Ungdom i Helsingfors nya styrelse är Viljami Kaskiluoto (vice ordförande), Magnus Brunnsberg, Augusto Asis de Barros, Peggy Johansson, Emmi Piippo och Rasmus Jokela. Till ersättare valdes Björn Bonsdorff, Nicolas Sjöberg, Matias Hertzberg och Anna Betlehem.