Viveca Hansson från Esbo ställer upp i riksdagsvalet för Svenska folkpartiet i Nyland. Hansson studerar fysioterapi på Arcada, är förbundsstyrelsemedlem i Svensk Ungdom och är aktiv i kommunalpolitiken i Esbo. Hansson är också kårchef för Grankulla scoutkår. I sin kampanj vill hon lyfta fram frågor som rör psykisk hälsa, miljö och utbildning.

– Unga mår allt sämre i Finland i dag och självmordsstatistiken är fortsättningsvis hög. I Finland satsas betydligt mer resurser på den fysiska hälsan. Mer resurser behövs för att förebygga psykisk ohälsa, säger Hansson.

Hansson vill jobba för att det ska bli lättare att söka hjälp för den som behöver.

– Jag vill jobba för att psykisk ohälsa ska bli mindre tabu. Tröskeln att söka hjälp måste vara låg. Ju tidigare man får hjälp, desto bättre, säger Hansson.