Anna Korkman kandiderar för SFP i riksdagsvalet i Egentliga Finlands valkrets.

Korkman bor i Åbo, studerar folkrätt för fjärde året vid Åbo Akademi och är aktiv inom Röda Korset i Åboland.

Korkman ställer upp i valet för att hon aktivt vill arbeta för ett Finland där mänskliga rättigheter respekteras och alla politiska beslut som görs är hållbara för klimatet och miljön.

– Finland är i akut behov av effektiva åtgärder och modiga politiska beslut för att motverka klimatförändringen och den snabbt minskande biologiska mångfalden. Som ung folkrättsstuderande känns det viktigt att aktivt kämpa för att de beslut som tas under den kommande riksdagsperioden är tillräckligt ambitiösa, säger Korkman.

Ett annat område som är viktigt för Korkman är de ungas psykiska välmående.

– Det är inte acceptabelt att en så stor del av unga mår psykiskt dåligt idag och att studiepsykologerna är överbelastade. Mera resurser måste läggas på förebyggande åtgärder och stödmekanismer för de ungas välmående, säger Korkman.

Korkman är 23 år och kommer från Esbo.