Svensk Ungdom går till val som en del av Svenska folkpartiets listor med sammanlagt 17 kandidater under 30 år. SFP har unga kandidater i fem valkretsar: Helsingfors, Nyland, Egentliga Finland, Vasa och för första gången även Birkalands valkrets.

SU:s valprogram fokuserar på tre stora framtidsfrågor för unga: utbildning, miljö och sysselsättning. Målsättningen är att få SU:are invalda i riksdagen.

– För att lösa de stora framtidsfrågorna behöver unga ta plats i riksdagen. Vi har starka kandidater i alla valkretsar och en god chans att få flera unga invalda, säger SU:s förbundssekreterare Benjamin Ellenberg.

Kandidatnomineringen innebär att över 17 procent av alla SFP:s kandidater är unga, mer än i något annat parti. SFP hade även den högsta andelen unga kandidater i kommunalvalet 2017.

– SFP har en representativ och bra åldersfördelning på sina kandidatlistor. Den lyckade nomineringen möjliggör ett utmärkt valresultat för partiet, säger Ellenberg.