Laura Fagerlund, ordförande för Svensk Ungdoms internationella utskott, valdes till International Federation of Liberal Youth, IFLRY:s, vice-ordförande i Sofia, Bulgarien under organisationens 45:te kongress. Fagerlund har varit aktiv inom IFLRY som co-manager för IFLRY:s Climate Change Programme och representerat SU under flertal av organisationens kongresser.

– Jag är otroligt tacksam över förtroendet jag fått av våra syskonorganisationer runtom i världen. Med min uppriktiga motivation och intresse för IFLRY, lovar jag att uppfylla de uppgifter och ansvar som vice ordförandeskapet innebär.

 

IFLRY är SU:s globala paraplyorganisation som samlar liberala ungdomsorganisationer från hela världen. Organisationen jobbar för att främja liberalism och globalisera frihet.

– Jag vill jobba för mer transparens, bättre kommunikation till medlemsorganisationerna och en förbättrad struktur. IFLRY är en unik organisation med mycket potential och jag vill utnyttja det fullt ut.

 

Fagerlund valdes till en av fyra vice-ordförande tillsammans med representanter från Sverige, Danmark och Bulgarien.