Text: Susanna Elenius
Foto: Sofia Jern

I maj valdes Frida Sigfrids till Svensk Ungdoms nya förbundsordförande. Den borgåbördiga statsvetaren ser att SU:s liberala värderingar behövs i dagens samhälle. 


 

En dag för åtta år sedan satt den då tonåriga Frida Sigfrids och googlade information om de olika politiska partierna i Finland. Hon ville engagera sig politiskt, och valet föll slutligen på Svensk Ungdom där hon kände att hennes egna åsikter hörde mest hemma. I maj i år valdes hon till Svensk Ungdoms förbundsordförande, och viljan att göra skillnad är starkare än någonsin.

– Jag är orolig för de samhällstrender vi ser i dag. Populistiska röster får allt mer rum i debatten och i politiken, och att bekämpa dessa bakåtsträvande röster är min drivkraft. Genom SFP och SU skapar vi en motkraft till dem.

Borgåfödda Sigfrids, 23, har en minst sagt intensiv vår bakom sig, då hon kandiderat i både riksdagsvalet och EU-valet och under sin första arbetsvecka på SU-kansliet genast fått hoppa in i regeringsförhandlingarna som pågick hela maj.

– Det har inte precis varit tråkiga dagar, men det har varit väldigt roligt. Jag har alltid velat göra det här jobbet och nu får jag förverkliga min dröm på heltid.

Det som driver Sigfrids i hennes ihärdiga jobb för SU är värderingarna som hon delar med förbundet. Innan hon tog över ordförandeposten hann hon sitta som vice ordförande i två år.

– Att jag brinner för SU:s värderingar har gjort att jag orkat stiga upp tidigt på morgnarna för och dela ut valbroschyrer också i snöstorm. Mitt mål är att SU:s politik ska vara en del av Finlands och EU:s politik.

 

Vill ge unga framtidstro

Sigfrids lyfter i synnerhet upp klimatet och studerandes välmående som viktiga frågor SU måste värna om.

– Inom de närmaste tio åren måste vi hitta åtgärderna som bromsar uppvärmningen till under 1,5 grader, och därför är det viktigt att vi skrider till åtgärd direkt. Den här riksdagsperioden och EU-mandatperioden är avgörande för om vi lyckas eller inte. Om vi inte lyckas är det vår generation som kommer betala priset för misslyckandet.

Många unga i dag är osäkra och oroar sig mycket för framtiden, påpekar Sigfrids. Det gäller dels frågor om till exempel den ungas egna framtidsmöjligheter och karriär, men också större frågor som ekonomin, demografin och klimatet. Sigfrids anser att dagens beslutsfattare inte tänker tillräckligt mycket framåt. Hon vill ge de unga framtidstro genom att visa att man kan göra skillnad.

– Jag är rädd för att många beslutsfattare ännu inte har insett allvaret, och därför vill jag driva dessa frågor. Man måste kunna planera längre än de kommande fyra åren, och inte ta itu med problemen först när det redan är för sent. Man kan inte köpa en brandvarnare till sitt hus när det redan har brunnit ner.

Sigfrids efterlyser också satsningar på utbildning för att främja de studerandes välmående.

– Man sätter i dag mycket press på de unga att prestera, samtidigt som man har skurit i den ekonomiska tryggheten så de studerande tvingas jobba vid sidan om studierna vilket i sin tur inverkar på studiestödet. De studerandes hälsa är direkt kopplad till utbildningssatsningar.

 

Växande förbund

Det är ett livskraftigt förbund Sigfrids tar över efter tidigare ordförande Christoffer Ingo. SU:s medlemsantal har legat på en stabil uppgång under de senaste åren och i vårens riksdagsval fick förbundets kandidater 33,3 procent mera röster än i föregående riksdagsval.

SU har konkreta påverkningsmöjligheter, i synnerhet som moderpartiet nu är med i regeringen igen.

– Att vi har haft flera SU:are som suttit med och skrivit regeringsprogrammet är ett exempel på att vi har makt och på riktigt kan förändra saker. Det, i kombination med att SFP har varit partiet med flest unga på sina kandidatlistor i fyra val i rad, visar också att partiet ger oss en central roll och uppskattar oss unga och det arbete SU gör, säger Sigfrids.

Svensk Ungdoms uppdrag inom Svenska folkpartiet är att ha en förnyande roll menar Sigfrids – det är SU som ska föra fram de nya och fräscha idéerna i partiet.

– Vi ska pusha på partiet, men det kräver att vi är aktiva och ser till att den politik SU för också införs i SFP.

Ett mål den nya ordföranden har är att föra en politik som får ännu mer synlighet och etablissemang i riksdagen och regeringen. Ett annat är att satsa på medlemsvården och sänka tröskeln för nya medlemmar att delta i evenemang.

Sigfrids minns hur hon själv i början inte heller vågade aktivera sig som ny medlem, utan gick på sitt första evenemang först efter att hon lyckats övertala sina vänner att följa med – och sedan dess har hon deltagit i princip alla evenemang.

– Alla ska känna att det finns en plats för dem i SU. Vi har vuxit med 1000 medlemmar på tre år, och vi måste lyckas nå ut till dem och visa att tröskeln är låg att delta i vår verksamhet. Samtidigt vill jag se till att det finns evenemang som ger mervärde åt de äldre medlemmarna i vårt förbund. Vi vill värna om våra aktiva, de ska känna att det är givande att vara med.

En aktiv medlemskår är en förutsättning för att Svensk Ungdom ska lyckas möta de utmaningar förbundet står inför i framtiden.

– De populistiska krafterna i samhället är en utmaning, och SU är en motkraft. Det är vår uppgift att se till att unga inte tror på de förenklade lösningar som populistiska rörelser vill förmedla. Vi måste informera unga om läget och kunna föra fram ett mer trovärdigt alternativ.

 

FAKTA: FRIDA SIGFRIDS

  • Valdes till SU:s förbundsordförande på kongressen i maj
  • Studerar: magisterstudier i offentligt ledarskap vid Åbo Akademi
  • Hemort: kommer från Borgå
  • Läser: dagstidningar
  • Lyssnar på: har ofta på poddar eller Yle X3M i bakgrunden när jag städar eller gör annat
  • Politisk förebild: min farmor som satt i riksdagen på 70-talet och jobbade mycket för jämställdhet
  • Äter helst: tacos eller sushi
  • Du når Frida på frida.sigfrids@su.fi