Med anledning av världsdagen för psykisk hälsa uppmärksammar Svensk Ungdoms ordförande Frida Sigfrids de ökade problemen kring mental hälsa, och kräver att utmattning och utbrändhet blir en diagnos också i Finland. Sigfrids oroar sig över att det ofta presenteras statistik som visar hur dåligt unga mår medan de konkreta lösningarna ändå lyser med sin frånvaro.

– Politiker väljer ofta att blunda för de växande problemen kring psykisk ohälsa i Finland eftersom det inte finns några enkla lösningar. Att unga mår allt sämre är dock något vi inte kan förbise och trots det lägger vi allt mer press på unga från en tidig ålder, säger Sigfrids.

I dag har man inte möjlighet att få sjukdagpenning ifall man har diagnosen utmattning eller utbrändhet eftersom det också kräver en diagnos på exempelvis depression. Utbrändhet borde därför klassas som en sjukdom och inte bara ett symtom, säger Sigfrids.

– Pressen på unga ökar från en allt tidigare ålder och allt fler upplever problem med psykisk ohälsa. Vi måste ta de unga på allvar och satsa dels på förebyggande vård men också på åtgärder för dem som redan blivit utbrända på grund av vårt samhällsklimat. Därför borde vi börja se även utmattning som en sjukdom där personen tilldelas sjukdagpenning.