Under de senaste dagarna har diskussionen kring beslutet om att sluta servera nötkött på studentrestaurangerna i Helsingfors väckt känslor. Svensk Ungdoms ordförande Frida Sigfrids förundrar sig över att ett företags beslut om att bemöta den efterfrågan som finns hos konsumenterna kan väcka så mycket debatt och grundlösa påståenden.

– Det är beundransvärt att unga i dag väljer att inte blunda för sina klimatavtryck. Att någon presenterar en lösning för att minska utsläppen betyder dock inte att andra lösningar, exempelvis att förbjuda fossila bränslen, är uteslutna. För att minska utsläppen krävs lösningar på alla samhällsplan där vi måste fundera kring hur vi rör oss, hur vi konsumerar och vad vi äter. Det är tråkigt att många upplever en konkret klimatåtgärd som en kampanj mot dem personligen, säger Sigfrids.

Finland behöver även i fortsättningen värna om sin självförsörjning och boskapen ingår i den. Samtidigt äter finländare för mycket rött kött och mycket av de spannmål som i dag går till boskapen kunde också ätas direkt av människan. Även om vi behöver boskapsdjur också i framtiden måste vi kunna diskutera vilka utsläpp dagens boskap för med sig, påpekar Sigfrids.

– Att Unicafé slutar servera nötkött som tidigare varit en mycket liten del av serveringen kommer inte öka utsläppen utan tvärtom. Visst har det finländska nötköttet mindre utsläpp än kött som importeras från länder långt borta, men det betyder inte att det inte finns inhemska alternativ som har ännu mindre utsläpp. Studentrestaurangerna har länge varit föregångare i klimatarbetet exempelvis kring matsvinn, och inhemska råvaror och beslutet att sluta servera nötkött är i linje med det.