Studentrestaurangerna i Finland utgör en viktig del av de studerandes vardag. Årligen säljs 14,6 miljoner luncher som beviljats måltidsstöd av FPA. Liberala studerandes ordförande Ville Berglund ser oroat på den diskussion där studentrestaurangernas framtid ifrågasätts.

– Studentrestaurangerna möjliggör i dag att alla studerande, oavsett hemkommun eller socioekonomisk bakgrund, dagligen får ta del av en näringsrik och mångsidig kost. Att i fortsättningen inte erbjuda studentrestaurangerna den här möjligheten skulle urholka den finländska högskoleutbildningen. Ingen studerar effektivt och kommer ut snabbt på arbetsmarknaden på tom mage, säger Berglund.

De företag och student- och studerandekårer som erbjuder studentlunch till ett subventionerat pris har konkurrensutsatts och följer lagens strikt angivna riktlinjer gällande bland annat pris och näringsrekommendationer. Tryggheten i studentrestaurangerna är att priset på måltiden för en studerande som har rätt till ett subventionerat pris inte får överstiga 4,54 euro. Ifall studerande själva skulle få tillgång till den nuvarande subventionen som ett tillägg till studiestödet finns det få restauranger som skulle sälja måltider till ett liknande pris.

– Det skulle sätta studerande i en ojämlik situation och allt fler studerande skulle tvingas jobba vid sidan om studierna och ta lån för att ha råd med mat. En dylik reform skulle drabba studerande speciellt på glesbygden där utbudet på lunchrestauranger inte är lika stort som i större städer. Jag är glad att vi diskuterar studerandes vardag, men ser gärna att också att vi studerande inkluderas i diskussionen.