Under sitt höstmöte har Sannfinländarnas ungdomsförbund Finsk Ungdom fattat beslut om att bli en antifeministisk organisation, eftersom Finsk Ungdom anser att Finland redan är ett jämställt land och feminismen därmed inte längre behövs. Svensk Ungdoms ordförande Frida Sigfrids begriper sig inte på varifrån Finsk Ungdom fått en dylik uppfattning och håller inte alls med.

– I Finland och inom Svensk Ungdom arbetar vi hårt för ett mer jämställt samhälle eftersom kvinnor och män idag inte är jämställda. Påståendet om att Finland är jämställt är absurt och visar enbart på kunskapsbrist, säger Sigfrids.

I dagens samhälle finns flera sektorer där könen inte är jämställda. Det kan handla om löner, inflytande i samhället eller vem som tar ansvar över hem och barn.

– Istället för att sopa problemen under mattan borde vi lägga i nästa växel då det kommer till jämställdhetsarbete. Vi behöver en familjeledighetsreform, jämställda löner och arbete för att förebygga våld mot kvinnor, för att nämna några exempel. Svensk Ungdom kommer inte blunda för problemen utan fortsätta kampen för feminism och ett jämställt Finland, eftersom vi definitivt inte har det ännu.