Förra veckan firade vi 102 år av självständighet i Finland. Fred och självständighet ska inte tas för givet utan det är något vi behöver arbeta för att ha också i framtiden. Vi ska vara stolta över vårt land, men samtidigt fortsätta att utveckla det till det bättre. Svensk Ungdoms förbundsstyrelsemedlem Veera Granroth anser att det nu är dags att reformera värnplikten till dagens behov.

– Det är viktigt att vi upprätthåller den beredskap vi har i dag men det utesluter inte att vi också gör systemet mer ändamålsenligt. För att kunna uppehålla ett trovärdigt försvar behöver systemet vara mer jämställt och rättvist, säger Granroth.

Svensk Ungdom förespråkar en selektiv värnplikt där alla oavsett kön kallas på uppbåd och de som är bäst lämpade för uppdraget utför värnplikten. Antalet som utför värnplikten skulle inte minska men vi skulle garantera att alla har samma utgångsläge.

– Att kalla alla unga till uppbåd handlar inte enbart om att förbereda dem på en möjlig tjänstgöring. Det skulle samtidigt fungera som en hälsokontroll och ge möjlighet att träffa en socialarbetare och studiehandledare. Att alla skulle kallas på uppbåd skulle också förbättra den förebyggande hälsovården för unga.