Sysselsättningsåtgärd nummer 3

Under de senaste veckorna har 43 310 studerande fått hem ett brev om att de överskridit inkomstgränsen och är tvungna att betala tillbaka studiestöd. Det är fler studerande än tidigare år. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids säger att den nuvarande inkomstgränsen inte är i linje med regeringens mål att höja sysselsättningsgraden. 

– Det är ofattbart att det finns en samhällsgrupp som vill jobba men inte får, samtidigt som regeringen kämpar med att höja sysselsättningsgraden. Det går inte ihop, säger Sigfrids.

Det skulle heller inte kosta staten att höja inkomstgränsen. Tvärtom skulle det gynna staten ekonomiskt, visar ett flertal rapporter, bland annat rapporten från Löntagarnas forskningsinstitut.

– Både staten och studerandena förlorar på den nuvarande inkomstgränsen. Staten kunde få in mera pengar med en högre inkomstgräns samtidigt som studerande kunde fokusera på att få relevant arbetserfarenhet utan att behöva tänka på hur mycket man får förtjäna. Därför borde regeringen direkt höja inkomstgränsen med 50 procent, säger Sigfrids.

 

Svensk Ungdoms kampanj för konkreta sysselsättningsåtgärder

Pressmeddelandet är en del av Svensk Ungdoms kampanj för konkreta sysselsättningsåtgärder.

Regeringen har som mål att under den här regeringsperioden öka sysselsättningsgraden till 75 procent. Trots det har regeringens konkreta åtgärder lyst med sin frånvaro. Därför presenterar Svensk Ungdom en åtgärd i veckan för att uppmana regeringen att sätta i gång på allvar.