Borgåbördiga Frida Sigfrids meddelar att hon vill fortsätta leda Svensk Ungdom och ställer upp för omval på förbundets kongress i början av maj.

Sigfrids valdes enhälligt till ordförande för Svensk Ungdom under förbundskongressen i fjol. Hon kandiderade i både riksdags- och EU-valet med goda resultat.

– Det finns i dag en stor efterfrågan på SU:s politik som en motpol till den ökade populismen och allt hårdare samhällsdebatten. Det syns även tydligt i våra medlemssiffror som ökar stadigt, säger Sigfrids.

Under det kommande verksamhetsåret ligger fokus på kommunalvalet som går av stapeln i april 2021.

– Kommunalvalet är ett av Svensk Ungdoms viktigaste val, eftersom det ofta är en väg in i politiken för unga. SU har redan inlett arbetet med kommunalvalet och siktar på att ha kandidater i så många kommuner som möjligt.

Svensk Ungdoms förbundskongress ordnas den 8–10 maj i Helsingfors. Kongressen väljer förbundsordförande och styrelse för verksamhetsåret 2020–2021.