Työllisyystoimi numero 4

EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta voidaan Suomen korkeakouluissa periä lukuvuosimaksu. RKP-nuorten puheenjohtaja Frida Sigfrids sanoo, että tämä asettaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan. Osa opiskelijoista joutuu maksamaan opinnoistaaan, kun taas toiset eivät.

– Emme voi kohdella saman opintopolun käyviä opiskelijoita eri tavalla. Suomen valttikortti on aina ollut maksuton koulutus kaikille, mutta jos emme pikimmiten poista lukukausimaksuja ja ala kohdella kaikkia samalla tavalla se aika on ohi, sanoo Sigfrids.

Lisäksi lukuvuosimaksut asetettavat Suomen huonompaan asemaan kilpailukyvyn kannalta. Jos emme onnistu houkuttelemaan tänne kansainvälisiä opiskelijoita, voimme heittää hyvästit hallituksen tavoitteelle nostaa työllisyysastetta.

– Suomi tarvitsee lisää työntekijöitä ulkomailta, jotta pystymme ylläpitämään hyvinvointivaltiotamme myös tulevaisuudessa. Meidän on houkuteltava Suomeen enemmän osaavaa työvoimaa ja myös taattava, että kansainväliset opiskelijat työllistyvät Suomessa tutkinnon suoritettuaan.

 

RKP-nuorten työllisyyskampanja

Hallituksella on tavoitteena nostaa työllisyysastetta 75 prosenttiin. Konkreettiset keinot ovat kuitenkin loistaneet poissaolollaan, ja siksi RKP-nuoret patistavat hallitusta tositoimiin. Julkaisemme joka viikko yhden käytännön keinon, millä me haluamme hallituksen nostavan työllisyysastetta.