Sysselsättningsåtgärd nummer 5:

Enligt en undersökning av Företagarna i Finland är majoriteten av Finlands företagare privatföretagare. Nästan två tredjedelar av dem är ensamföretagare. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids gläds åt att antalet företagare ökar men säger att trenden också kräver åtgärder av regeringen.

– För många småföretagare är det svårt och riskfyllt att anställa sin första arbetstagare. Regeringen måste underlätta anställandet av den första arbetstagaren och på så sätt möjliggöra en tillväxt även hos de mindre företagen, säger Sigfrids.

I undersökningen svarar 30 procent av företagarna att de upplever risken att anställa sin första arbetstagare som det största hindret för tillväxt. Småföretagare har en viktig roll i att regeringen ska nå det mål som stadgas i regeringsprogrammet om att öka sysselsättningsgraden till 75 procent.

– Om nästan en tredjedel av företagarna upplever det för riskfyllt att anställa sin första arbetstagare trots att de vill växa, behöver regeringen skrida till handling. Att hjälpa småföretagare att anställa skulle öka antalet arbetsplatser markant och därmed främja regeringens mål.

 

Svensk Ungdoms kampanj för konkreta sysselsättningsåtgärder

Pressmeddelandet är en del av Svensk Ungdoms kampanj för konkreta sysselsättningsåtgärder.

Regeringen har som mål att under den här regeringsperioden öka sysselsättningsgraden till 75 procent. Trots det har regeringens konkreta åtgärder lyst med sin frånvaro. Därför presenterar Svensk Ungdom en åtgärd i veckan för att uppmana regeringen att sätta i gång på allvar.