Samjouren på Raseborgs sjukhus kommer att läggas ner enligt ett beslut av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) styrelse i dag på förmiddagen.

 

Frida Sigfrids, förbundsordförande för Svensk Ungdom, är bestört över beslutet att lägga ner samjouren då den behövs som mest.

– Beslutet att lägga ner samjouren är ofattbart. Nyland är det område som drabbats hårdast av coronaviruset, och att försämra patientsäkerheten just nu är paradoxalt, säger Sigfrids.

Tidpunkten för att lägga ner samjouren är också bisarr med tanke på social- och hälsovårdsreformen som fortsättningsvis bereds i regeringen. Samtidigt valde styrelsen att inte lyssna på kommunernas utlåtanden som klart stödde samjourens fortsatta existens.

– Inbesparingarna som nedläggningen av samjouren för med sig är marginella. Det är dags för beslutsfattarna att sluta stirra sig blinda på små siffror och istället göra en helhetskalkyl över läget. Det är viktigt att Västnyland med en åldrande befolkning även i fortsättningen kan garantera en kvalitativ vård på både finska och svenska.