SU:s utskott jobbar för att stärka förbundets profil och politik inom olika politiska delområden. Genom att sitta i ett utskott kan du direkt vara med och forma förbundets verksamhet och politik, samtidigt som du får lära känna och samarbeta med personer som brinner för samma politiska frågor som du. Att sitta med i ett utskott är roligt, lärorikt och ett ypperligt tillfälle att lyfta fram de frågor just du tycker är viktiga. 

Under verksamhetsåret 2020–2021 har vi följande utskott

 • Ekonomi och arbetsmarknadspolitiska utskottet
 • Internationella utskottet
 • Jämställdhetsutskottet
 • Högskolepolitiska utskottet Liberala Studerande, LSK
 • Miljöpolitiska utskottet

Som utskottsordförande

 • Leder du utskottets arbete
 • Jobbar du tätt tillsammans med förbundsstyrelsen, de andra utskottsordförandena och kretsordförandena för att skapa och driva SU:s politik
 • Deltar dui på möten tillsammans med förbundsstyrelsen och kretsordföranden cirka en gång i månaden
 • Har du en unik chans att skapa evenemang, göra ställningstaganden och forma SU:s politik tillsammans med andra liksinnade

Som utskottsmedlem

 • Deltar du i utskottets verksamhet 
 • Är du med och formar den politik som SU driver 
 • Lär du känna andra ivriga personer med samma intresse som du
 • Får du möjligheter att sätta dig in och bli expert på ett visst politiskt område

Intresserad? Vad kul! Anmäl ditt intresse för ett utskott genom det här formuläret. Du kan anmäla intresse för att vara medlem i ett utskott eller för att fungera som ordförande eller både och.

Sista dagen för att anmäla intresse för uppgiften som utskottsordförande är söndag 20.9. Sista dagen att anmäla intresse för uppgiften som utskottsmedlem är tisdag 6.10. Du kan söka till fler utskott än ett. Man kan delta i utskottsarbetet var man än bor. Mera info om vad utskotten gör finns här.