De senaste dagarna har diskussionen om trakasserier på högskolor och inom studentkulturen blossat upp både på sociala medier och i nyhetsmedia.

En artikel på finska Yle lyfter fram problemet särskilt bland de teknologiska utbildningarna. Liberala Studerandes ordförande Anna Oksanen säger att det är dags för högskolorna, studentkårerna och studentföreningarna att ta tag i problematiken på allvar.

– Det ska råda nolltolerans mot alla former av diskriminering och sexuella trakasserier på alla högskolor. Vi studerande bestämmer själva vilken typ av kultur som råder under studieevenemang och alla har ett ansvar för att diskriminering och sexuella trakasserier inte ska ske. Dessutom måste även högskolor och enskilda föreningar ta ett större ansvar, till exempel genom olika former av sanktioner och snabbt agerande, säger Oksanen.

På många håll har studiekulturen under de senaste åren gått mot det bättre, men den är fortfarande långt ifrån problemfri. Exempel på trakasserier och opassande beteende och programpunkter som studerande upplevt under sin studietid har cirkulerat på sociala medier.

– Varje fall där någon känner sig obekväm är ett fall för mycket. Det är bra att dessa frågor får utrymme i debatten för att uppmärksamma de problem som ännu existerar. Många studieförbund håller på att förnya sin festkultur genom att exempelvis stryka diskriminerande sånger ur sina sångböcker och se över hurdana evenemang som ordnas. Vi i Liberala Studerande hoppas att alla studerandeföreningar gör samma sak.

– Så länge någon blir trakasserad på grund av sitt kön, sin sexuella läggning eller någon annan personlig egenskap finns det ännu jobb kvar. Vi behöver en studiekultur där alla kan känna sig trygga, säger Oksanen.