– Regeringen har som mål att höja sysselsättningsgraden. Samtidigt finns det en grupp människor som vill jobba men som inte får, vilket är totalt bakvänt, säger Anna Oksanen.

Ungefär 44 000 studerande har nyss fått återkrav av studiestödet. Studerande måste själv hålla koll på att inkomstgränsen inte överskrids. Ordförande för Liberala Studerande Anna Oksanen säger att både staten och studerande lider av de befintliga inkomstgränserna.

– Regeringen har som mål att höja sysselsättningsgraden. Samtidigt finns det en grupp människor som vill jobba men som inte får, vilket är totalt bakvänt. Studerande som arbetar vid sidan om studierna ska inte straffas ifall de samtidigt klarar av att prestera studiepoäng enligt de angivna kraven, säger Oksanen.

Enligt flera undersökningar skulle en höjning av inkomstgränserna ge staten större skatteintäkter. Att arbeta vid sidan om studierna ger även möjligheten till viktig arbetserfarenhet. Många arbetsgivare förväntar sig att studerande ska ha relevant arbetserfarenhet redan vid examination. Det nuvarande systemet uppmuntrar inte till detta.

– Att höja inkomstgränsen med 50% skulle enligt ett flertal forskningar gynna det ekonomiskt trängda läget. Det är klart att studiestödet ska möjliggöra heltidsstudier, men inkomstgränserna får inte begränsa studerandes möjligheter till arbetserfarenhet eller en extra inkomst vid sidan av det nu knappa studiestödet, avslutar Oksanen.