Alla som avlägger en högskoleexamen och har närvaroanmält sig är skyldiga att betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande. Tidigare har hälsovårdsavgiften uppburits av studentkårerna, men i samband med studenthälsovårdsreformen har ansvaret flyttats över till FPA. 

FPA skickar ingen räkning för avgiften utan betalningen ska ske på eget initiativ. Bara om man lämnar avgiften obetald kommer det ett påminnelsebrev hem. Detta tillvägagångssätt har lett till att ett flertal studerande inte betalat avgiften i tid och 8150 avgifter har överförts till utsökning. Liberala studerandes ordförande Anna Oksanen är missnöjd med hur FPA hanterat situationen.

– FPA har inte burit sitt ansvar för att kräva in avgifterna, utan har främst satsat på sponsrade inlägg på sociala medier, vilket inte når alla studerande. Det här betyder att flera studerande nu riskerar att få en betalningsanmärkning och därmed löper risk att förlora sina kredituppgifter, säger Oksanen.

Situationen är särskilt problematisk eftersom många studerande redan nu lider ekonomiskt av coronapandemin. Samtidigt är väntetiderna speciellt till mentalvården alldeles för långa på grund av långa vårdköer. Betalningsanmärkningar gör inte situationen bättre.

– Studerande har kontinuerligt befunnit sig i en utsatt situation på grund av coronapandemin. Det är därför av yttersta vikt att Studenthälsans tjänster är tillgängliga för alla studerande som behöver dem och att betalningen av avgifterna fungerar, för att även i fortsättningen kunna trygga en god service vid studerandehälsovården, säger Oksanen.