Idag publicerade den internationella organisationen Reportrar utan gränser sin årliga rapport om pressfrihet. Finland står sin vana trogen på andra plats, direkt efter Norge. Finland utmärker sig med journalister som arbetar opartiskt och följer journalistikens etiska regler.

Ändå ska vi inte ta det här för givet. Pressfriheten har försämrats i Europa under hela 2010-talet, och den gemensamma nämnaren är den ökade närvaron av högernationalism, poängterar Svensk Ungdoms förbundsstyrelsemedlem Tyko Hertzberg.

– Vi såg det här i USA med Trumps lögner och ständiga attacker mot media. Får sådan retorik plats väcker det misstro och agg gentemot journalister, vilket i sin tur ökar risken för att medias representanter råkar ut för trakasserier, säger Hertzberg.

Trots att Finland och Norden har hållit sina positioner bland länderna med den friaste pressen, har resten av Europa påvisat en oroväckande trend. I allt flera länder har indexet för den fria pressen sjunkit. Aldrig förut har så få länder fått goda betyg som nu.

Inte heller i Finland är vi immuna för attacker mot pressen. Yle-journalisten Jessikka Aro blev offer för en enorm hatkampanj av nättroll och tvingades gå under jorden efter hennes avslöjande om hur den ryska staten systematiskt manipulerar våra sociala medier.

– Nationalisterna målar upp pressen som folkets fiende och elitens maktmedel och i flera europeiska länder börjar läget vara alarmerande. Fastän läget i Finland är mycket bra måste vi vara på vår vakt att inte pressfriheten i framtiden trappas ner. Pressen måste få fungera fritt, för den är det viktigaste kugghjulet i en fungerande demokrati.