Svenska folkpartiet har under veckoslutet samlats till partidag och behandlat ett flertal motioner. Svensk Ungdom hade lämnat in en motion om att sänka rösträttsåldern till 16 år i alla nationella val. Motionen omfattades inte av Svenska folkpartiets partidag. Svensk Ungdoms vice ordförande Nicholas Kujala är besviken på partiets agerande.

– Svensk Ungdom har länge kämpat för att sänka rösträttsåldern till 16 år. Att partiet inte ännu är redo att göra unga mer delaktiga i samhället och demokratin är en besvikelse. Alla andra regeringspartier har valt att gå in för att göra unga mer delaktiga men Svenska folkpartiet släpar efter, säger Kujala.

Under partidagen argumenterade Svensk Ungdoms delegation aktivt för en sänkt rösträttsålder med argument bland annat om att Europaparlamentet har godkänt en resolution som uppmanar alla EU-länder att sänka rösträttsåldern.

– I ett samhälle där det centrala sättet att påverka stora politiska frågor både lokalt och nationellt är att rösta, är unga än idag marginaliserade. Alla politiska frågor är ungdomsfrågor, och det är endast genom rösträtt som unga kan få en möjlighet att påverka vårt samhälle som helhet, avslutar Kujala.